Central DTU-anbefaling fjernet fra MRSA-redegørelse

Mette Gjerskov (S) var minister, da væsentlige anbefalinger fra DTU om begrænsning af spredning af den resistente MRSA-bakterie blev pillet ud af en redegørelse til Folketinget.

I dag anses næsten alle svinebesætninger for at være smittede med de antibiotikaresistente MRSA-bakterier. (Foto: © Ernst van norde, Scanpix)

Fødevarestyrelsen frikender sig selv i sin længe ventede MRSA-redegørelse, der blev offentliggjort for kort tid siden.

- Redegørelsen viser, at DTU’s anbefalinger overordnet set er blevet videreformidlet til departement og skiftende ministre. Det har været politiske valg, hvorvidt man har fulgt anbefalingerne fra DTU, siger fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Redegørelsen blev bestilt af netop Esben Lunde Larsen, efter at DR-dokumentaren ”Den dag penicillin ikke virker” i september i år afdækkede, at anbefalinger fra DTU om at begrænse smittespredningen ikke nåede frem til Folketingets fødevareudvalg.

En aktindsigt, som DR har fået i sagens dokumenter, viser, at en central anbefaling fra DTU om at begrænse smittespredningen af MRSA ved at fjerne bakterien fra avlsbesætningerne og derefter ned gennem avlspyramiden blev fjernet i den endelige version, som den daværende fødevareminister, Mette Gjerskov (S), sendte til Folketingets fødevareudvalg.

Gjerskov bad om redegørelse om MRSA

I begyndelsen af 2012 dukkede flere og flere historier op om danskere, der var smittet med den antibiotikaresistente stafylokokbakterie MRSA CC398.

Bakterien kaldes svinebakterien, fordi den spreder sig til samfundet fra svinestaldene, hvor den har udviklet resistens overfor de store mængder antibiotika, der bruges i svineproduktionen.

Så i foråret 2012 bad daværende fødevareminister, Mette Gjerskov, Fødevarestyrelsen om at lave en statusredegørelse til Folketingets fødevareudvalg om, hvor stort et problem de resistente svinebakterier var, og hvad der kunne gøres for at begrænse yderligere spredning af bakterien.

Fødevarestyrelsen bad blandt andre DTU om anbefalinger til, hvad man kunne gøre for at begrænse smittespredningen.

DTU: Test avlsbesætninger og skab MRSA-fri handelsmønstre

Fødevarestyrelsen var klar med redegørelsen den 3. maj 2012, og heri stod denne meget klare anbefaling fra DTU:

'DTU vurderer, at eftersom handel med dyr har en så stor betydning for smitte mellem besætninger, burde det være muligt i meget stor udstrækning at forhindre nyintroduktion i MRSA-frie besætninger. Det er DTU's vurdering, at der bør bruges en top-down-approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt.'

Med andre ord: DTU vurderede, at man i meget stor udstrækning kunne undgå smittespredning mellem svinebesætninger ved at forhindre, at MRSA-smittede svin fra avlstoppen blev solgt til MRSA-fri besætninger – en såkaldt top-down approach.

Dette ville ifølge DTU kunne minimere og begrænse spredningen af MRSA.

Minister beder om at redegørelse ”justeres”

Fødevarestyrelsen sendte 3. maj 2012 sin redegørelse til daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Hun bad om at få redegørelsen ”justeret”, så der blev færre fagudtryk. Hun bad også om, at redegørelsen skulle indeholde en handlings- og tidsplan for, hvad man kunne gøre ved problemet.

Mette Gjerskov bad også om en vurdering af, om det var muligt at anerkende besætninger som MRSA-fri, samt om en liste over MRSA-frie besætninger ville kunne offentliggøres.

DTU-anbefaling kraftigt modereret i endelig version

Nogle uger senere fik ministeren en ny version af redegørelsen, men her var DTU’s klare og uforbeholdne anbefaling om top-down approach fjernet.

At handel med dyr er en væsentlig kilde til smittespredning er stadig nævnt, men DTU’s anbefaling er væk, og i stedet skal en indsats vejes op imod, hvad det koster, og man skal diskutere sagen med svineerhvervet.

I den nye version af redegørelsen, som er den, ministeren underskriver og sender til Folketingets fødevareudvalg, er teksten fra første version ændret til:

'Ved spredning af dyresygdomme er handel med dyr af afgørende betydning for overførsel af smitstoffer mellem besætninger. Derfor bør det være muligt at minimere eller muligvis forhindre nyintroduktion i MRSA-frie besætninger. Ud fra erfaringer med andre tilsvarende tiltag er det vigtigt, at der kan demonstreres en cost-effektivitet inden igangsættelse. Dette må derfor drøftes måde med forskere, der har erfaring og viden med sygdomsbekæmpelse i svinebesætninger, og med svineerhvervet.'

Top-down approach helt fjernet

Hvis politikerne havde fået den første version af Fødevarestyrelsens redegørelse, var de altså blevet oplyst om, at DTU anbefalede en screening fra avlstoppen og ned – den såkaldte top-down approach. De havde dermed fået at vide, at DTU vurderede, at dette ”…i meget stor udstrækning” kunne forhindre spredning af bakterien mellem besætninger.

Men efter at redegørelsen blev ændret, fik politikerne ikke DTU’s anbefalinger. De fik i stedet Fødevarestyrelsens vurdering af, at handel med dyr ganske vist er vigtigt i forbindelse med spredning, men at det skal kunne betale sig, og at det skal diskuteres med blandt andre erhvervet selv.

DTU’s metode – top-down approach – er helt fjernet fra teksten.

Den antibiotikaresistente stafylokok MRSA CC398 har siden spredt sig med lynets hast i landets svinefarme.

I 2010 var 16 procent af slagtesvinebesætningerne smittede. I 2014 var 63 procent smittede, og i dag anses næsten alle besætninger for at være smittede.