Central DTU-anbefaling fjernet fra MRSA-redegørelse

Mette Gjerskov (S) var minister, da væsentlige anbefalinger fra DTU om begrænsning af spredning af den resistente MRSA-bakterie blev pillet ud af en redegørelse til Folketinget.

I dag anses næsten alle svinebesætninger for at være smittede med de antibiotikaresistente MRSA-bakterier. (Foto: Ernst van norde © Scanpix)

Fødevarestyrelsen
frikender sig selv i sin længe ventede MRSA-redegørelse, der blev
offentliggjort
for kort tid siden.

- Redegørelsen viser, at

DTU
’s anbefalinger overordnet set er blevet videreformidlet til departement og skiftende ministre. Det har været politiske valg, hvorvidt man har fulgt anbefalingerne fra
DTU
, siger fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Redegørelsen blev bestilt af netop Esben Lunde Larsen, efter at

DR
-dokumentaren ”Den dag
penicillin
ikke virker” i september i år afdækkede, at anbefalinger fra
DTU
om at
begrænse
smittespredningen ikke nåede frem til Folketingets fødevareudvalg.

En

aktindsigt
, som
DR
har fået i sagens dokumenter, viser, at en central anbefaling fra
DTU
om at
begrænse
smittespredningen af MRSA ved at fjerne bakterien fra avlsbesætningerne og derefter ned gennem avlspyramiden blev fjernet i den endelige version, som den daværende fødevareminister, Mette Gjerskov (S), sendte til Folketingets fødevareudvalg.

Gjerskov bad om redegørelse om MRSA

I begyndelsen af 2012 dukkede flere og flere historier op om danskere, der var smittet med den antibiotikaresistente stafylokokbakterie MRSA CC398.

Bakterien kaldes svinebakterien, fordi den spreder sig til samfundet fra svinestaldene, hvor den har udviklet resistens overfor de store mængder antibiotika, der bruges i svineproduktionen.

Så i foråret 2012 bad daværende fødevareminister, Mette Gjerskov,

Fødevarestyrelsen
om at lave en statusredegørelse til Folketingets fødevareudvalg om, hvor stort et problem de
resistente
svinebakterier var, og hvad der kunne gøres for at
begrænse
yderligere spredning af bakterien.

Fødevarestyrelsen
bad blandt andre
DTU
om anbefalinger til, hvad man kunne gøre for at
begrænse
smittespredningen.

DTU: Test avlsbesætninger og skab MRSA-fri handelsmønstre

Fødevarestyrelsen
var klar med redegørelsen den 3. maj 2012, og heri stod denne meget klare anbefaling fra
DTU
:

'

DTU
vurderer, at eftersom handel med dyr har en så stor betydning for smitte mellem besætninger, burde det være muligt i meget stor udstrækning at forhindre nyintroduktion i MRSA-frie besætninger. Det er
DTU
's vurdering, at der bør bruges en top-down-approach med fokus på avlsbesætninger for at
minimere
og
begrænse
spredning af MRSA så meget som muligt.'

Med andre ord:

DTU
vurderede, at man i meget stor udstrækning kunne undgå smittespredning mellem svinebesætninger ved at forhindre, at MRSA-smittede svin fra avlstoppen blev solgt til MRSA-fri besætninger – en såkaldt top-down approach.

Dette ville ifølge

DTU
kunne
minimere
og
begrænse
spredningen af MRSA.

Minister beder om at redegørelse ”justeres”

Fødevarestyrelsen
sendte 3. maj 2012 sin redegørelse til daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Hun bad om at få redegørelsen ”justeret”, så der blev færre fagudtryk. Hun bad også om, at redegørelsen skulle indeholde en handlings- og tidsplan for, hvad man kunne gøre ved problemet.

Mette Gjerskov bad også om en vurdering af, om det var muligt at anerkende besætninger som MRSA-fri, samt om en liste over MRSA-frie besætninger ville kunne offentliggøres.

DTU-anbefaling kraftigt modereret i endelig version

Nogle uger senere fik ministeren en ny version af redegørelsen, men her var

DTU
’s klare og uforbeholdne anbefaling om top-down approach fjernet.

At handel med dyr er en væsentlig kilde til smittespredning er stadig nævnt, men

DTU
’s anbefaling er væk, og i stedet skal en indsats vejes op imod, hvad det koster, og man skal diskutere sagen med svineerhvervet.

I den nye version af redegørelsen, som er den, ministeren underskriver og sender til Folketingets fødevareudvalg, er teksten fra første version ændret til:

'Ved spredning af dyresygdomme er handel med dyr af

afgørende
betydning for overførsel af smitstoffer mellem besætninger. Derfor bør det være muligt at
minimere
eller muligvis forhindre nyintroduktion i MRSA-frie besætninger. Ud fra erfaringer med andre tilsvarende
tiltag
er det vigtigt, at der kan demonstreres en cost-effektivitet inden igangsættelse. Dette må derfor drøftes måde med forskere, der har erfaring og viden med sygdomsbekæmpelse i svinebesætninger, og med svineerhvervet.'

Top-down approach helt fjernet

Hvis politikerne havde fået den første version af Fødevarestyrelsens redegørelse, var de altså blevet oplyst om, at

DTU
anbefalede en
screening
fra avlstoppen og ned – den såkaldte top-down approach. De havde dermed fået at vide, at
DTU
vurderede, at dette ”…i meget stor udstrækning” kunne forhindre spredning af bakterien mellem besætninger.

Men efter at redegørelsen blev ændret, fik politikerne ikke

DTU
’s anbefalinger. De fik i stedet Fødevarestyrelsens vurdering af, at handel med dyr ganske vist er vigtigt i forbindelse med spredning, men at det skal kunne betale sig, og at det skal diskuteres med blandt andre erhvervet selv.

DTU
’s metode – top-down approach – er helt fjernet fra teksten.

Den antibiotikaresistente stafylokok MRSA CC398 har siden spredt sig med lynets hast i landets svinefarme.

I 2010 var 16 procent af slagtesvinebesætningerne smittede. I 2014 var 63 procent smittede, og i dag anses næsten alle besætninger for at være smittede.

Facebook
Twitter