Centrale kilder: Regeringen og KL har hemmelig plan for lærerkonflikt

Regeringen og KL har i knap halvandet år arbejdet tæt sammen om at forberede opgøret med lærernes arbejdstidsregler, viser afdækning.

Regeringen og KL har lavet en aftale bag ryggen på lærerne og Anders Bondo Christensen, viser en afdækning af 21Søndag. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Vi blander os ikke i konflikten mellem kommunerne og lærerne. Sådan har det lydt igen og igen fra centrale ministre i regeringen.

Men 21Søndag kan søndag aften afdække, hvordan regeringen og KL i knap halvandet år har arbejdet på at forberede opgøret med lærernes arbejdstidsregler.

Ifølge arbejdsmarkedseksperter er det helt normalt, at regeringen og KL taler sammen op til overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

Suspenderer den danske model

Men hvis parterne har lagt en decideret masterplan for konflikten, kan der være tale om et klart brud med danske model, er vurderingen.

- Problemet er, hvis den ene part i forhandlingerne, i dette tilfælde KL, har lavet en aftale med regeringen om et ensidigt lovindgreb til fordel for KL, så behøver KL jo ikke forhandle overhovedet, og så suspenderer man reelt den danske model, siger Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker og professor på Aalborg Universitet.

De første spæde skridt til opgøret tages den 15. december 2011, hvor emnet er oppe på et møde i regeringens magtfulde økonomiudvalg, hvor blandt andet finansminister Bjarne Corydon (S), økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og skatteministeren, på det tidspunkt SF-eren Thor Möger Pedersen, har sæde.

Nedsætter gruppe

Her besluttes det at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Finansministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning og KL, der skal analysere lærernes særlige arbejdstidsregler, der længe har været en torn i øjet på både KL og skiftende regeringer.

- Formålet er at forberede overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2013, herunder at understøtte de fælles mål om en øget undervisningsandel af arbejdstiden i folkeskolen og gymnasiet, står der blandt andet i arbejdsgruppens kommissorium, som 21Søndag er i besiddelse af.

Ifølge 21Søndags oplysninger tager processen for alvor fart i sommeren 2012, hvor der parallelt med forberedelsen af regeringens folkeskolereform holdes en række møder i Finansministeriet med deltagelse af ledende embedsmænd fra regeringen og KL.

Et fortroligt møde

Emnet for mødet er angiveligt netop behovet for at tage et opgør med lærernes arbejdstidsregler, der ifølge regeringen og KL sætter snævre begrænsninger på, hvor meget lærerne kan undervise.

Både regeringen og KL ser reglerne som den afgørende hindring for at give folkeskolen et løft.

Processen kulminerer den 13. november 2012, hvor der holdes et fortroligt møde i Finansministeriet med deltagelse af regeringstoppen og KL's topfolk.

Aftaler at "gå hele vejen"

21 Søndag har talt med flere centrale kilder om mødet. De siger, at der blandt deltagerne på mødet i Finansministeriet er enighed om, at der denne gang skal gøres op mod lærernes arbejdstidsregler. En af kilderne fortæller til DR, at man aftaler at "gå hele vejen".

Hvad det vil betyde i praksis er uklart. En kilde afviser, at regeringen har lovet kommunerne at lave et lovindgreb og diktere lærernes nye overenskomst. Andre kilder har fået indtryk af det modsatte - nemlig, at regeringen direkte lover KL et indgreb i KL's favør.

Finansminister Bjarne Corydon (S) afviser i dag, at regeringen har lovet KL et lovindgreb, hvis lærerne ikke makker ret.

KL afviser

- Det er ikke sådan, man arbejder sammen med KL. Nu er der en forhandling, og den følger vi jo alle sammen, siger han.

Også KL afviser i en mail til DR, at der mødet træffes beslutning om et indgreb.

- Vi har selvsagt ikke planlagt efter et regeringsindgreb. Det kan kun Folketinget beslutte, men det er klart, at med LC's(Lærernes Centralorganisation, red.) hårde retorik, så er et muligt scenarie, at det kan ende med at folketinget skal lovgive. Sådan er den danske model jo. Vi håber fortsat på en løsning, skriver KL's kommunikationschef Line Aarsland i mailen.

På mødet den 13. november deltager fra regeringen finansminister Bjarne Corydon, SF's nyudnævnte formand, vækst- og erhvervsminister Annette Vilhelmsen, de Radikales leder, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S).

Desuden deltager regeringens to mest magtfulde embedsmænd, departementschef i Finansministeriet David Hellemann og Statsministeriets departementschef Christian Kettel Thomsen.

Se indslaget fra 21 Søndag

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:51343553860d9a3104dadfd6

Facebook
Twitter