Cille blev erklæret uegnet til Forsvaret: Nu undersøger minister, om det var lovligt

Det kan være brud på loven, når unge med ADHD automatisk erklæres uegnede til Forsvaret, lyder kritikken.

Cille Hald Egholm er en af de mange unge, der automatisk er blevet sorteret fra hos Forsvaret på grund af sin diagnose. Foto: DR

24-årige Cille Hald Egholm var selv sikker på, at hun ville blive en god værnepligtig. Alligevel blev hun kasseret, inden hun overhovedet var mødt op til session.

- Jeg fik et afslag i min e-boks. Der stod, at nu havde lægen kigget på min ansøgning og vurderet, at jeg ville blive erklæret uegnet, siger Cille Hald Egholm.

I hendes lægejournal står der, at hun har en ADHD-diagnose, som hun bliver medicineret for. Og det stempler automatisk en som uegnet til Forsvaret.

Det frustrerer Cille Hald Egholm, der i dag sidder i Borgerrepræsentationen i København for Venstre og studerer statskundskab på Københavns Universitet.

- Jeg kan godt blive valgt til Borgerrepræsentationen, men jeg må ikke engang komme ind og se en læge og prøve at blive egnet til Forsvaret. Det er komisk, siger hun.

Cille Hald Egeholm ville gerne have været værnepligtig, men blev sorteret fra. Foto: DR

Men Forsvarets praksis med automatisk at stemple unge, der behandles for ADHD, som uegnede kan meget vel være diskriminerende, lyder vurderingen nu fra Institut for Menneskerettigheder.

Og det har fået forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til at stoppe den automatiske afvisning, indtil det er afklaret, om det er i strid med loven.

Ministeriet har nu igangsat en undersøgelse af sagen. Det skriver ministeren i en mail til DR.

- Såfremt det på baggrund af den juridiske vurdering skulle vise sig, at der ikke har været administreret fuldt ud korrekt på området, vil Forsvarsministeriet naturligvis sørge for at rette op på dette, både fremadrettet og bagudrettet, skriver Troels Lund Poulsen.

Han har ikke ønsket at stille op til interview.

Kan være diskriminerende adfærd

Når Forsvaret skal vurdere de unge potientielle værnepligtige, sker det efter et omfattende dokument på 120 sider, der beskriver de mange faktorer, som kan give mærkatet "uegnet".

Her står der, at en fortsat behandling af diagnoser som ADHD giver en potientiel værnepligtig karakteren "0".

Med en sådan karakter bliver man erklæret uegnet og får ikke foden indenfor hos Forsvaret.

Ifølge Berlingske blev 22 procent af de unge, der i 2017 blev erklæret uegnede til værnepligt, kasseret som følge af psykiske diagnoser som ADHD, angst eller depression.

Men man skal give alle potientielle værnepligtige en individuel vurdering. Og derfor kan praksissen vise sig at være ulovlig, lyder vurderingen fra Institut for Menneskerettigheder.

- Det er helt afgørende, at man foretager en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag. Man skal gå ind i forhold til den enkelte og se, om vedkommende vil kunne gøre tjeneste, siger direktør Louise Holck.

- Hvis man bare sorterer per automatik, så er der en risiko for, at man ender i diskrimination, siger hun.

I 2013 forklarede daværende forsvarsminister, Nick Hækkerup (S), i et svar til Folketinget, at Forsvaret udelukker unge, der får medicin for deres ADHD, fordi man ikke kan love den nødvendige adgang til medicin under en mulig udsendelse.

Men den argumentation giver ikke automatisk Forsvaret ret til at udelukke alle medicinerede ADHD-unge fra tjeneste, lyder vurderingen fra Institut for Menneskerettigheder.

- Vi har alle sammen som borgere krav på lige rettigheder. Forsvaret er selvfølgelig forpligtet til alene at rekruttere personer, der er egnet. Men det er afgørende, der foretages en konkret vurdering i den enkelte sag, siger Louise Holck.

Formand: En gammeldags holdning

Formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen er glad for, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen nu har igangsat en juridisk undersøgelse af Forsvarets praksis.

Han kalder det "gammeldags", at Forsvaret har den opfattelse, at man ikke kan varetage hvervet som værnepligtig, hvis man har ADHD.

- Det er usædvanligt, at vi har en del af den danske stat, der bare kan køre videre med at diskriminere folk med handicap. Det er ikke særlig dansk, siger Thorkild Olesen.

Men er det ikke rimeligt nok, at Forsvaret tager hensyn til, at det kan forværre tilstanden hos folk med ADHD at være i værnepligt?

- Jo, men derfor skal man lave en konkret og individuel vurdering. Man kan ikke bare sige, at alle, der har en diagnose, skal frasorteres, siger Thorkild Olesen.

Samme melding kommer fra Christiansborg, hvor flere partier er klar til at ændre i lovgivningen.

De Radikales næstformand, Samira Nawa, mener, at kravene til de unge skal ændres, uanset hvad Forsvarsministeriets juridiske vurdering viser.

- Vi skal lempe på helbredskravet, så unge med eksempelvis ADHD, der jo er velfungerende, også får mulighed for at søge ind i Forsvaret, siger hun.

S: Praksis skal ændres

Forsvarsordfører for Socialdemokratiet Simon Kollerup kalder det "alvorligt", at Forsvaret muligvis har handlet i strid med loven.

- De krav bør opdateres. Der er mange, der får en diagnose i dag, men er velfungerende mennesker, klarer en fin hverdag, er topmotiverede og vil blive gode soldater, siger han.

Socialdemokratiets forsvarsordfører, Simon Kollerup, er klar til at ændre Forsvarets praksis. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Han understreger, at selvom den juridiske vurdering fra Forsvarsministeriet skulle finde, at praksissen ikke er ulovlig, skal den stadig ændres.

- Jeg synes, at fremtidens forsvar skal være mere rummeligt, og der skal være plads til unge mennesker, der har eller har haft ADHD, siger Simon Kollerup.

Forsvarets Personalestyrelse vil ikke stille op til interview om sagen. De har dog i et tidligere interview med DR sagt, at de er i gang med at vurdere, om kravene til værnepligtige er tidssvarende.

Cille Hald Egholm, der blev stemplet som uegnet på grund af sin diagnose, er glad for, at reglerne nu skal vurderes. Hun håber, at det betyder, at andre unge med ADHD ikke får det samme automatiske stempel som hende.

- Jeg håber, det fører til, at man vil være mere åben overfor at tage imod unge med diagnose i Forsvaret. For vi kan rigtig meget, siger hun.