CO2-afgift fik politikerne til at bryde ud i stor latter: Men her er, hvad de vil med den

Partierne er enige om en CO2-afgift, men hvordan den skal skrues sammen er en helt anden sag.

(Foto: Philip Davali © Scanpix)

Danmark skal have en CO2-afgift, der gør det dyrere at udlede CO2 og andre klimaskadelige gasser.

Det blev et bredt flertal i Folketinget i nat enige om. Kun Nye Borgerlige og Sikandar Siddique fra De Frie Grønne Stemmer står udenfor.

Flertallet kunne til gengæld ikke blive enige om, hvordan afgiften skulle se ud. De besluttede derfor blot, at den skal tage hensyn til følgende (og her skal du lige tage en dyb indånding):

Erhvervsudviklingen, dansk konkurrencekraft, de offentlige finanser, beskæftigelsen, velfærdssamfundet, sammenhængskraften og den sociale balance.

Hvordan gør man det, spurgte en journalist nysgerrigt på det efterfølgende pressemøde.

Som svar slog finansminister Nicolai Wammen (S) spørgende ud med armene og sagde:

- Det bliver opgaven til efteråret, og resten af partiernes forhandlere slog en høj latter op.

Se optrinnet her:

Vi har taget forskud på forhandlingerne senere på året og spurgt partierne, hvordan deres drømme-CO2-afgift ser ud:

Venstre

Klimaordfører for Venstre, Tommy Ahlers. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvordan ser jeres drømme-CO2-afgift ud?

- Den skubber på den ene side på og får os til at lave en grøn omstilling, men den medfører ikke, at vi flytter arbejdspladser og dermed udledningerne til udlandet. Den gør det heller ikke dyrere at være dansker. Men vi vil have de kloge hoveder i regeringsapparatet til at komme med et forslag, siger klimaordfører Tommy Ahlers.

Hvad skal prisen være for at udlede et ton drivhusgasser?

- Jeg kan ikke trække et tal ud. Men vores smertegrænse er, at den ikke skal flytte arbejdspladser og udledninger ud af Danmark.

Dansk Folkeparti

Kimaordfører for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvordan ser jeres drømme-CO2-afgift ud?

- Den skal være socialt afbalanceret, så de små økonomier ikke bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt. Jeg vil ikke have en situation, hvor børnefamilier ikke har råd til at købe kød på den måde, de gør i dag. Den må heller ikke skubbe arbejdspladser ud af landet. Og så ønsker vi et grønt skattestop, så klimapolitikken ikke bliver en undskyldning for at hæve det samlede skatteniveau, siger klimaordfører Morten Messerschmidt.

Hvad skal prisen være for at udlede et ton drivhusgasser?

- Det er op til regeringen at komme med et oplæg til. Jeg går ikke og drømmer om skatter og afgifter, og derfor har vi heller ikke siddet i studiekreds og diskuteret, hvordan den kunne se ud.

Radikale Venstre

Ruben Kidde, klimaordfører for De Radikale. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvordan ser jeres drømme-CO2-afgift ud?

- Alle, der udleder drivhusgasser, skal betale den samme afgift for ét ton CO2. Som udgangspunkt skal en virksomhed betale for det virksomheden udleder, samtidig med at vi tager hensyn til danske virksomheders konkurrenceevne. Pengene fra afgiften skal gå tilbage til danskerne og danske virksomheder, siger klimaordfører Ruben Kidde.

Hvad skal prisen være for at udlede et ton drivhusgasser?

- Vi har ikke lagt os fast på et bestemt niveau. De økonomiske vismænd og Klimarådet mener, at mellem 1.000 og 1.500 kroner i 2030 er et fornuftigt leje. Afgiften skal starte på et lavere niveau og stige gradvis, så virksomhederne har tid til at omstille deres produktion.

De Konservative

Mette Abildgaard, klimaordfører for De Konservative. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvordan ser jeres drøm om en CO2-afgift ud?

- Den skal være provenu-neutral for staten. Det betyder, at der ikke skal ende flere penge i statskassen. Og den skal samlet set ikke gøre det dyrere at være dansker eller at drive virksomhed i Danmark. Nogle produkter vil blive dyrere, det samme vil driften af nogle virksomheder, men når vi siger samlet set, er det, fordi vi ønsker at tilbageføre en del af midlerne i form af skattelettelser, siger klimaordfører

Hvad skal prisen være for at udlede et ton drivhusgasser?

- Det har vi ikke afklaret endnu.

Liberal Alliance

Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvordan ser jeres drømme-CO2-afgift ud?

- Vi mener, at en afgift skal give så lille et samfundsøkonomisk tab som muligt. Derfor vil vi bruge de penge, der kommer i statskassen fra afgiften på at sænke nogle af de skatter og afgifter, der skader økonomien mest. Det gælder for eksempel topskatten, selskabsskatten og afgiften på grønne biler, siger Ole Birk Olesen.

Hvad skal det koste at udlede et ton?

- Det kan jeg ikke svare på på nuværende tidspunkt. Det må afhænge af en nærmere granskning.

Alternativet

Josephine Fock fra Alternativet. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvordan ser jeres drøm om en CO2-afgift ud?

- Vi skal have en skatte- og klimaafgift med et princip om, at forureneren betaler. Det betyder, at det skal være dyrere at forbruge og producere sort, og det skal være billigere at forbruge og producere grønt. Og så skal vi sikre, at der ikke kommer øget økonomisk ulighed, siger klimaordfører Josephine Fock.

Hvad skal prisen være for at udlede et ton drivhusgasser?

- Vi læner os som udgangspunkt op ad Klimarådets anbefalinger, som er 1.500 kroner i 2030.

Enhedslisten

Mai Villadsen, klimaordfører for Enhedslisten. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvordan ser jeres drøm om en CO2-afgift ud?

- Det skal være markant dyrere at udlede CO2, så vi sikrer, at mængderne bliver reduceret. De grønneste virksomheder belønnes, og de andre kommer til at betale ved kasse et. Overskuddet fra afgiften skal dels understøtte den grønne omstilling, dels sikre at vi ikke får et socialt skævt samfund, siger klimaordfører Mai Villadsen.

Hvad skal prisen være for at udlede et ton drivhusgasser?

- Vi er villige til at se på Klimarådets model, hvor man laver en ensartet afgift, men vi kan også forestille os at lave det efter sektor. Det vigtigste er, at det bliver en måde at sikre, at mange flere producerer mere grønt i Danmark.

SF

Signe Munk, klimaordfører for SF. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvordan ser jeres drøm om en CO2-afgift ud?

- Den skal være højere end i dag. Samtidig skal man skrue andre energiafgifter ned. Vi mener også, at der skal være en social balance, og derfor kommer vi til at kigge på en grøn check eller eventuelt et børnebidrag. Nogle virksomheder skal have en rabat på afgiften, fordi de er meget konkurrenceudsatte og bare kan ende med at flytte arbejdspladsen ud af landet i stedet for at omstille, siger klimaordfører Signe Munk.

Hvad skal prisen være for at udlede et ton drivhusgasser?

- Det er svært at sige præcis, hvor den skal ligge. Vi forestiller os, at den skal op i et 1.000 kroners-leje. Den skal indfases over tid og skal stige frem mod 2028 og 2030.

Facebook
Twitter