Corydon: Amoralsk at afslå jobtilbud

Alle voksne mennesker skal tage et arbejde, hvis de får det tilbudt, siger finansministeren i programmet "Vi ses hos Clement".

Kan man arbejde og forsørge sig selv, skal man jo det. Det er det, hele idéen som det her samfund bygger på, siger Bjarne Corydon. (Foto: © Simon Læssøe, Scanpix)

Alle voksne mennesker skal tage et arbejde, hvis de får det tilbudt. Siger man nej, er man amoralsk.

Det sagde den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon onsdag, da han var gæst hos Clement Kjersgaard på DR.

- Hvis man kan få et lavtlønsjob på overenskomstmæssige vilkår på for eksempel 115 kroner i timen, så skal man selvfølgelig tage det i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Det skal man af moralske årsager, men også fordi det er bedst for en selv.

Hvorfor er det en moralsk forpligtelse?

- Fordi vi skal passe på hinanden i Danmark, og det gør vi også, når folk har brug for det. Men man skal jo så vidt muligt klare sig selv. Kan man arbejde og forsørge sig selv, skal man jo det. Det er det, hele idéen som det her samfund bygger på.

Ministeren forklarede, at det er fagforeningernes opgave at blande sig, hvis det job, man har fået tilbudt, ikke er på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Men han vil ikke selv blande sig i, hvad den nedre grænse for lønnen skal være.

- Jeg skal som politiker ikke blande mig i, hvor den nedre grænse går, fordi den er forhandlet frit på arbejdsmarkedet.

Velfærdsstatens mørke side

Bjarne Corydon fortalte også i programmet, at han ikke ubetinget brød sig om den klassiske velfærdsstat, som vi har bygget op siden anden verdenskrig og op igennem 70'erne.

Den umyndiggjorde borgerne og gjorde dem til klienter, mener finansministeren.

- Der var en mørk side, som, jeg tror, vi i mange år var blinde overfor og ikke tilstrækkeligt opmærksomme på. I forhold til at det ikke er tilstrækkeligt bare at give folk noget at leve af. De skal også have noget at leve for og allerhelst et arbejde.