Corydon: Flere politiske embedsmænd havde ikke afværget skandalesager

Finansminister Bjarne Corydon (S) ser ingen grund til at ændre på det politiske system, selvom flere skandalesager har hjemsøgt ministerierne de seneste år.

Finansminister Bjarne Corydon (S) er lodret uenig i, at der skulle være et behov for, at man eksempelvis indsætter såkaldte juniorministre, som SF's Holger K. Nielsen foreslår. (Foto: © Simon Læssøe, Scanpix)

En lang række medlemmer af Folketingets partier og eksperter mener, at danske topembedsmænd er blevet for politiske, og at systemet derfor bør ændres.

Kritikerne læner sig op ad de mange skandalesager, der de seneste år har hjemsøgt ministerierne.

Men finansminister Bjarne Corydon (S) er lodret uenig i, at der skulle være et behov for, at man eksempelvis indsætter såkaldte juniorministre, som SF's Holger K. Nielsen foreslår.

- Der skal være et snit mellem politik og de politikere, som er valgt til at have holdninger og føre dem ud i livet, og så den faglige rådgivning om, hvordan vi bedst kan gøre det. I Danmark har vi en stor værdi i, at vi har et politisk neutralt embedsværk, siger finansministeren.

Tager sager alvorligt

Men synes du ikke, at sager som den om nødløgnen i Justitsministeriet og GGGI-sagen tegner et billede af, at der er noget, der ikke er, som det skal være?

- Det er sager, man skal tage alvorligt, og det gør man sandelig også. Og man skal få rettet op på tingene der, hvor de er gået galt. Jeg mener bare, at vi er ude i en fundamental misforståelse. Der er absolut ingen grund til at tro i en eneste af de her sager, at en politiker ville have handlet bedre eller anderledes end de embedsmænd, der er kommet galt af sted, siger Bjarne Corydon.

Han mener, at det er på sin plads at rejse debatten om flere politiske embedsmænd, men ifølge Corydon er den almindelige opfattelse i regeringen og i Venstre, at man ikke ønsker eksperimenter i den retning.

Din tidligere departementschef David Helleman har forklaret, at det er, og altid har været, en udfordring, at en departmentschef både skal fungere som en ministers politiske rådgiver og administrerende direktør for ministeriet. Ligger der ikke en udfordring i den nuværende konstellation?

- Ham (David Helleman, red.) kender jeg jo rigtig godt. Og det er den udfordring, der gør, at en departementschef skal være meget dygtig. Men i det, han har sagt, ligger der, at det er en opgave, man skal kunne løfte som departementschef. Det ligger bestemt ikke i det, at man bør lave om på tingene.

Politisk tæft og faglighed

Flere eksperter har tidligere påpeget, at den voldsomme efterspørgsel efter topembedsfolks politiske tæft trumfer de fundamentale krav - om at arbejde lovligt, fagligt forsvarligt og holde sig til sandheden. Er det helt forket?

- Ja, det er helt forkert. En dygtig embedsmand i et moderne samfund kan begge dele. Man har politisk tæft og forstår sin ministers politiske projekt. Man spiller relevant sammen med sin minister i forhold til at få det til at virke i praksis, og så sørger man samtidig for, at tingene er fagligt i orden, at man holder sig til sandheden og overholder loven, siger Bjarne Corydon.

Han savner, at kritikerne af det nuværende system kommer med et bud på, hvad der egentlig menes, når man vil noget andet.

- Er det, at princippet om lovlighed og sandhed skal trænges lidt mere i baggrunden? Det vil jeg bare gerne personligt advare imod. Netop ved at have et neutralt embedsværk sikrer vi, at de her ting spiller sammen, sådan at det ene ikke sætter sig på det andet. Det er en af forklaringerne på, at vi i Danmark har et relativt sundt demokrati i sammenligning med så mange andre lande, siger Bjarne Corydon.