Corydon: Folketinget lækker fortrolige oplysninger

Bjarne Corydon (S) afviser at have handlet forkert ved salget af Dong-aktier. Samtidig kritiserer han Folketinget for at lække fortrolige oplysninger.

Folketinget har ikke fået alle oplysninger vedrørende salget af Dong-aktier. Det skyldes blandt andet tidligere udvalgs læk til pressen, skriver finansminister Bjarne Corydon(S). (Foto: © Simon Læssøe, Scanpix)

Finansminister Bjarne Corydon (S) afviser at fremlægge alle oplysninger vedrørende salget af Dong-aktier til Goldman Sachs - heller ikke i fortrolighed til Folketingets Finansudvalg.

Det fremgår af et skriftligt svar, som Finansministeren har sendt til Folketingets øverste ledelse, præsidiet. Det skyldes, at Folketinget ifølge Bjarne Corydon historisk set er hullet som en si.

I tidligere situationer har Finansministeriet således "oplevet, at fortrolige oplysninger, som er videregivet til Folketingets udvalg, er blevet videregivet til pressen på trods af fortroligheden", skriver Bjarne Corydon i sit svar.

- Det gjorde sig senest gældende i forbindelse med min fortrolige orientering af Folketinget om kontrol af kammeradvokatordningens økonomiske fordelagtighed, skriver Bjarne Corydon.

Den pågældende orientering fik Finansudvalget og Retsudvalget 1. maj sidste år og blev ifølge finansministeren givet i fortrolighed af hensyn til de videre forhandlinger om en ny kammeradvokataftale.

Ikke desto mindre havde Politiken oplysningerne dagen efter, skriver Bjarne Corydon i brevet.

Gentagne læk til pressen

Finansministerens svar til præsidiet kommer, efter at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, klagede over, at Bjarne Corydon ikke vil oplyse Folketingets Finansudvalg - eventuelt i fortrolighed - om alle indkomne Dong-bud op til salget til Goldman Sachs.

Bjarne Corydon nævner i brevet, at der gentagne gange er sket lækage af klausuleret materiale. Eksempelvis blev der lækket markedsfølsomme informationer omhandlende den økonomiske redegørelse i perioden 2003-2007:

- Lækagerne skete efter, at materialet var oversendt til Finansudvalget og forud for offentliggørelsen. Lækagen af materialet gav dengang anledning til klager fra blandt andet internationale nyhedsbureauer og Nationalbanken over fravær af lige adgang til de kursfølsomme informationer, skriver Bjarne Corydon.

Ikke første gang andre bud udelades

I sin klage over finansministeren til Folketingets præsidie kritiserer Kristian Thulesen Dahl blandt andet Bjarne Corydon for ikke at fremlægge tilstrækkeligt med oplysninger til medlemmerne af Finansudvalget, der sidste år vedtog det aktstykke, som godkendte Dong-salget.

Finansministeren afviser imidlertid anklagen og skriver at, "der er sket en omfattende involvering af Finansudvalget både før og efter aktstykket blev fremsat", men at man grundet fortrolighed og investorhensyn ikke gav Finansudvalget oplysninger om de enkelte bydere.

En fremgangsmåde, som man ifølge finansministeren har benyttet sig af før.

- Der er ikke noget usædvanligt i, at Finansudvalget vedtager et aktstykke af denne karakter uden at være blevet indviet i pris og vilkår for øvrige modtagne bud. Så vidt Finansministeriet er bekendt, var det også tilfældet ved salget af Scandlines i 2007 og det delvise salg af Post Danmark i 2005, skriver Bjarne Corydon i sit svar.

Præsidiet på vej med udtalelse

Ovenpå Bjarne Corydons svar udarbejder Folketingets Præsidium nu en fælles udtalelse, som ventes at komme i denne uge.

De seneste uger er kritikken af salget af Dong-aktier til Goldman Sachs intensiveret. I sidste måned udkom bogen 'Det bedste bud', som fortæller, at Folketingets Finansudvalg havde pligt til at bremse regeringens Dong-salg til Goldman Sachs, hvis der var mulighed for at få en højere pris.

Også den tidligere Dong-direktør Anders Eldrup har kritiseret aktiesalget til Goldman Sachs, og hævdet, at det var muligt at opnå et bedre bud.

Det var blandt andet disse nye informationer, der fik Kristian Thulesen Dahl til at indgive en klage til Folketingets Præsidium.