Dagpenge: Slut med dagpengesmæk til arbejdsløse der tager småjob

Et af de vigtigste forslag fra Dagpengekommissionen ligner ren teknik – men kan få de arbejdsløse til at tage selv korte job uden at risikere dagpengesmæk

Dagpengekommissionen vil gøre systemet mere fleksibelt for dem, der gerne vil tage kortvarige jobs. (Foto: Michael Bothager © © MIchael Bothager/Scanpix)

En simpel ændring af dagpengesystemet skal gøre det langt mere attraktivt for de arbejdsløse at tage småjob – uden at risikere et ordentligt dagpengesmæk bagefter.

Det risikerer de i dag. Derfor foreslår Dagpengekommissionen, at de arbejdsløses forbrug af dagpenge fremover opgøres i timer i stedet for uger. Det fremgår af kommissionens rapport, der offentliggøres mandag.

Her kan man dog også læse at forslaget har ”modsatrettede effekter”, som der står.

På den ene side bliver dagpengesystemet dyrere – 420 millioner kroner årligt koster ændringen staten, ifølge rapporten. På den anden side bliver tilskyndelsen til at tage korte job og job på nedsat tid større.

Kræver mere fleksibilitet

Forslaget er et svar på dele af den kritik, fagbevægelsen har haft af det nuværende dagpengesystem. Nemlig at det foregår alt for stift, når den lediges dagpenge skal beregnes – fordi man regner i hele uger. Dermed kan det koste en uges dagpengeret, blot man er ledig 2-3 dage i en uge. Man ryger altså hurtigere ud af systemet, hvis man hæver de penge, man har krav på.

Så sent som søndag krævede formændene for 9 forskellige fagforbund, at det nye dagpengesystem skulle sikre deres medlemmer større tryghed – samtidig med at det bliver mere fleksibelt. De repræsenterede nogle af de forbund, hvis medlemmer har mange skiftende arbejdsgivere.

Dagpengekommissionen offentliggør sin rapport mandag. Den er bestilt af den tidligere SR-regering, og må som udgangspunkt ikke gøre dagpengesystemet dyrere.

Det bud har kommissionen fulgt, viser rapporten – dog med undtagelse af LOs og FTFs formand, der har været med i arbejdet.

Der er både pisk og gulerod til de arbejdsløse i Dagpengekommissionens rapport, viser de ting, der foreløbig er kommet frem.

Åbner for tre-årig dagpengeperiode

Udover den ændringen fra uger til timer, når der skal beregnes dagpenge, så foreslår kommissionen også en mere fleksibel model for genoptjening af dagpenge – det kan således lade sig gøre at forlænge dagpengeperioden til tre år.

Artiklen fortsætter under billedet

De to forbundsformænd, Harald Børsting (LO) og Bente Sorgenfrey (FTF), er blandt fagbevægelsens repræsentanter i dagpengekommissionen. (Foto: ERik Refner © Scanpix)

Til gengæld koster Dagpengekommissionens forslag de nyuddannede dyrt. Dimittendsatsen skal sænkes fra 82 procent til 78 procent af de maksimale dagpenge, fremgår det. Derudover vil kommissionen indføre såkaldte karensdage – det er to dagpengeløse dage hver tredje måned. Man kan dog slippe for disse pengeløse dage, hvis man de seneste tre måneder har haft 15 dages arbejde.

Fagbevægelsens repræsentanter i kommissionen synes dét forslag er for skrapt. De vil kun gå med til én enkelt karensdag hvor fjerde måned – altså tre om året. Det fremgår af kommissionens rapport. Dermed står det også fast, at kommissionen ikke kunne nå frem til en enig anbefaling.

De to forbundsformænd, Harald Børsting (LO) og Bente Sorgenfrey (FTF), står dermed for en model, der sender en regning til politikerne på Christiansborg på 600 millioner kroner.