Danmark første land i verden med klimaløsning

Ved hjælp af havvindmøller, biomasse og elbiler kan Danmark blive uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det viser Klimakommissionens analyse.

Ved hjælp af havvindmøller, biomasse og elbiler kan Danmark blive uafhængig af fossile brændsler i 2050.

- Danmark er – så vidt Klimakommissionen har kunnet konstatere – det første land i verden, der nu kommer med konkrete bud på at løse klimaproblematikken og energiforsyningen sammen, det siger klimakommissionens formand Katherine Richardson.

- Det kan lade sig gøre, og det kommer ikke til at koste en bondegård fordi fossile brændstoffer i fremtiden vil blive meget dyrere, forklarer Katherine Richardson.

Og det er samtidig hovedbudskabet i den rapport, som Klimakommissionen præsenterede i dag efter 2½ års arbejde.

Det er ikke umuligt

Rapporten indeholder en lang række konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan gøre sig fri af de fossile brændsler.

- Vores budskab er, at det slet ikke er en umulig opgave. Danmark kan blive helt uafhængig af fossile brændsler i 2050, hvis der gøres en stor og sammenhængende indsats, siger Katherine Richardson

Hun peger på, at der udover klimamæssige gevinster også er store fordele for forsyningssikkerheden ved at droppe afhængigheden af fossile brændsler. Efterspørgslen efter energi vil nemlig stige, mens oliereserverne vil blive mindre, siger Katherine Richardson

Vi løber tør for olie

- De reserver af olie, vi kender til, kan dække godt 40 års globalt forbrug, og selvom vi finder dobbelt så meget, så er det stadig ikke lang tid til så stor en omstilling. Før eller siden kommer alle lande til at tage stilling til, hvad de vil gøre efter olien, siger Katherine Richardson

Ifølge Klimakommissionen vil nøgleelementerne i det grønne energisystem i 2050 være havvindmøller, der skal levere en stor del af den elektricitet, som bliver rygraden i vores fremtidige energisystem.

Også biomasse kommer til at spille en vigtig rolle. Både som brændstof i transportsektoren og som backup for vindenergien, når produktionen svinger. Og vi skal varme vores huse op med eldrevne varmepumper, hvor vindmøller leverer energien og med fjernvarme.

Klimakommissionen mener, at det særligt er i forhold til transport, at vi skal ændre adfærd. Hele transportsektoren skal på sigt omlægges til el og biobrændsler ifølge kommissionen.