Danmark har tilsluttet sig FN-pagt om migration

Danmark vil fortsat kunne føre en stram udlændingepolitik, forsikrer statsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var selv til stede i Marrakesh i dag, da Danmark sammen med 191 andre lande tilsluttede sig en omdiskuteret FN-pagt om migration.

Med deltagelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har Danmark tiltrådt den omdiskuterede FN-pagt om migration i Marrakesh, skriver Ritzau.

- Danmark er et land, der engagerer sig internationalt, og det skal vi fortsætte med at gøre. I dag fejrer vi 70-års dagen for menneskerettighederne, og lige præcis på sådan en dag skal Danmark da holde sig til internationalt, sagde Lars Løkke Rasmussen i Marokko.

- Danmark hører til i det internationale samarbejde. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det problem, vi står med, kan vi ikke løse alene. Det kræver samarbejde.

FN-pagten, der har været et par år undervejs, hedder officielt "Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration" og handler overordnet om migration mellem Afrika og EU. Den har den seneste måneds tid skabt store diskussioner i flere lande.

Herhjemme har Dansk Folkeparti stejlet over erklæringen og forsøgt at overbevise regeringen om, at Danmark ikke skal tilslutte sig den.

Støttepartiet mener, at FN-pagten strider direkte imod den stramme danske udlændingepolitik - og frygter, at Danmark vil forpligte sig på at fremme migration.

Men FN-pagten er ikke juridisk bindende, så dansk lovgivning vil overtrumfe den, lyder den juridiske vurdering fra Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Løkke: Vi skal skelne mellem lovlig og ulovlig migration

Lars Løkke Rasmussen har også selv ved flere lejligheder forsikret, at erklæringen ikke forpligter Danmark til at ændre noget som helst i udlændingepolitikken.

- Den her erklæring skaber ikke nogen nye forpligtelser. Det er der så nogen, der oversætter til, at så kan det hele være ligegyldigt, siger Lars Løkke med slet skjult henvisning til kritikken fra DF.

- Men det er det jo ikke. Det er jo for eksempel sådan, at der er en eksisterende folkeretlig forpligtelse til at tage sine egne borgere hjem igen, men det sker bare ikke i tilstrækkelig udstrækning. Og derfor er det jo værdifuldt, at nogle af de lande, vi presser på deres folkeretlige forpligtelser, at de på ny bekræfter det politisk, siger Løkke.

Han betoner samtidig vigtigheden af at skelne mellem lovlig migration, som verden med hans ord er "blevet rigere af" og så ulovlig migration, som "skal tøjles":

- Vi står over for en befolkningseksplosion i Afrika, og hvis ikke vi får et samarbejde med Afrika op at stå, så vil der komme et pres på Europa, som selv den største mur simpelthen ikke kan holde til.

- Derfor har vi brug for et samarbejde. Også når det ikke altid er ideelt –sådan er det jo. For her er der altså 192 lande, der skal blive enige.

Løkke understreger: Vi bestemmer selv udlændingepolitikken

FN-pagten skal formelt vedtages på en generalforsamling i New York, som ventes at blive afholdt den 19. december. Her vil Danmark afgive en såkaldt stemmeforklaring. Den skal udpensle, hvordan Danmark - og en række andre lande - fortolker aftalen.

I stemmeforklaringen vil Danmark blandt andet betone, at FN-pagten ikke er juridisk bindende, og at de enkelte medlemslande suverænt bestemmer deres egen udlændingepolitik.

- GCM (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, red.) bekræfter den fundamentale præmis om, at det er staters suveræne ret selv at bestemme deres nationale udlændingepolitik, inden for folkerettens rammer, lyder det blandt andet i dokumentet

Indtil videre har Danmarks udkast til en stemmeforklaring opbakning fra Norge, Holland og Litauen, og statsministeren forventer, at flere lande vil tilslutte sig før FN-generalforsamlingen senere på måneden.