Danmark imod ny asylpolitik i EU

Regeringen er imod, at EU ændrer sin asylpolitik, så overbebyrdede flygtningelande kan afvise at modtage returnerede asylsøgere fra f.eks. Danmark.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech advarer om, at en ændring af EU's asylregler kan føre til asylshopping.

Asylsøgere vil ifølge regeringen søge endnu stærkere mod EU-lande med mange asylsøgere, hvis EU ændrer reglerne, så overbebyrdede medlemslande som Frankrig, Sverige og Malta kan nægte at modtage asylsøgere fra f.eks. Danmark.

EU-Kommissionen har foreslået at suspendere den såkaldte Dublin-konvention, hvorefter asylsøgeres sag skal behandles i dét EU-lande, hvor de først er indrejst.

Danmark er ikke omfattet af de nye asylregler, fordi vi har det retslige forbehold, men kan blive forhindret i at sende asylsøgere tilbage til deres første indrejseland.

Asylshopping

Fra 1997 til 2005 bad Danmark andre EU-lande om at modtage 11.169 asylsøgere, hvor andre lande afviste 7,5 procent af tilfældene. Samtidig bad andre EU-lande Danmark om at modtage 4312 asylsøgere, hvor Danmark afviste hver fjerde.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) advarer i et svar til Folketingets udlændingeudvalg om, at det fører til asylshopping, hvis reglerne lempes.

Reglerne kan ifølge EU-Kommissionen midlertidigt ændres, hvis nogle medlemslande er hårdt pressede af mange asylsøgere. EU's integrationsministre drøftede forslaget i juni, men flere ministre advarede mod misbrug af asylsystemet og lempelser, som kan tiltrække asylsøgere, forklarer hun.

Mellemstatslig aftaleForslaget er led i EU's asylpakke, som også omfatter et europæisk asylstøttekontor samt EU's flygtningefond. I efteråret foreslår Kommissionen at ændre EU's direktiver om flygtningedefinition samt asylprocedure samt en europæisk politik for genbosætning.

Skønt Danmark ikke er omfattet, kan vi ifølge en mellemstatslig aftale fra 2006 tiltræde ændringerne, som de andre EU-lande har vedtaget, påpeger Birthe Rønn Hornbech.