Danmark lod USA sende radioaktivt spildevand i indlandsisen

Der var strenge grænser for det radioaktive spildevand, USA i 60'erne fik lov at sende ud i indlandsisen.

Camp Century, der lukkede i 1966, var en base otte meter under indlandsisens overflade. (Foto: Michael Bothager © Scanpix)

Det var med fuld tilladelse fra Danmark, at USA fra 1960 til 1963 sendte radioaktivt spildevand ned i Grønlands indlandsis.

Det skete dog med meget skrappe krav til indholdet af radioaktivitet.

Det viser et dokument fra Forskningscenter Risøs Direktionsarkiv ifølge Grønlands Radio KNR.

Det er lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen og lektor emeritus Henry Nielsen fra Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, der har fået indsigt i dokumentet og delt det med KNR.

Brevet er skrevet af to fysikere og en strålingsbeskyttelses-ekspert fra Forsøgsstation Risø den 11. januar 1960. Det er sendt til Atomenergi-kommissionen under den danske stat.

I brevet skriver eksperterne:

- Hvad angår behandlingen af det flydende radioaktive affald, finder vi det fuldt ud forsvarligt, om dette sendes direkte ned i indlandsisen.

- Det er et dokument, der er vigtigt i den forstand, at det viser, at Risø-forskere var inde over og har sagt god for den måde, det blev gjort på, siger Henry Nielsen til KNR.

Skrappe krav om udslip

Anbefalingerne blev givet under betingelse af, at USA overholdt nogle meget klare grænseværdier for indholdet af radioaktivitet i spildevandet.

Sven P. Nielsen, seniorforsker ved Center for Nukleare Teknologier ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), mener ikke, at der er grund til uro.

- Det har været nogle meget skrappe udslipskrav, der har været til den reaktor derinde på indlandsisen, siger han til KNR.

En måned efter anbefalingerne fra Risø gav direktøren for Udenrigsministeriet, Nils Svenningsen, tilladelse til den amerikanske ambassade i Danmark til, at USA kunne opføre en atomreaktor på Camp Century.

Camp Century, der lukkede i 1966, var en base otte meter under indlandsisens overflade, cirka 200 kilometer øst for Thulebasen

Tilladelsen til at opføre en atomreaktor på basen under isen blev givet trods Danmarks nultolerance-politik over for atomvåben på dansk territorium.

Grønlands Landsråd blev ikke orienteret om ansøgningen eller tilladelsen til en atomreaktor på Camp Century.

/ritzau/