Danmark og Grønland enes om uran-eksport

Udenrigsministeriet indgår aftale med Grønlands selvstyre om kommerciel eksport af uran fra Grønland.

Udover uran gemmer Grønlands undergrund på forekomster af jern, nikkel, zink, bly, uran, guld og de såkaldte sjældne jordarter. (Foto: Michael Bothager © Scanpix)

Danmark og Grønland er nået til enighed om reglerne for fremtidig kommerciel eksport af den uran, der befinder sig i den grønlandske undergrund.

Det oplyste udenrigsminister Kristian Jensen (V) til Udenrigspolitisk Nævn tirsdag.

- Vi har skullet enes om, hvordan vi håndterer det forhold, at Grønland har retten til at udvinde uran, mens Danmark har ansvaret for, hvad der sker med det, når det er udvundet og skal eksporteres, siger Kristian Jensen.

Behovet for at få formaliseret reglerne på området opstod, da Grønland med det mindst mulige flertal i 2013 besluttede at gå bort fra den såkaldte nultolerance-politik og sige god for, at uran fremover kan udvindes i Grønland.

Lovforslag på vej

Siden har parterne arbejdet frem mod en aftale, der skal sikre, at det radioaktive stof ikke havner i diktatorers våbenprogrammer eller i hænderne på deciderede terrorister.

- Og den aftale har vi nu landet, så der vil blive fremsat et lovforslag i anden halvdel af marts, siger Kristian Jensen.

Uenigheden mellem Danmark og Grønland er opstået, fordi den grønlandske selvstyrelov fra 2010 gav grønlænderne ret til indtægterne fra råstofudvinding på øen.

Alligevel mente forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), at Danmark skulle have mulighed for at blokere for uransalget, fordi der var tale om et sikkerhedspolitisk spørgsmål.

Danmark er ifølge konventionerne ansvarlig for, at uran fra Rigsfællesskabets områder ikke spredes ureglementeret.

Kvanefjeldet i det sydvestlige Grønland vurderes at have verdens største forekomst af sjældne jordarter.

Hvis de skal udvindes, kommer der også uran med i mængder, så det kan betale sig at eksportere dem.

/ritzau/

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk