Danmark tilbyder evakuering til IS-kvinde i Syrien

Tidligere i dag slog Højesteret fast, at udlændinge- og integrationsministeriet ikke burde have frataget kvinden hendes danske statsborgerskab.

Justitsminister Peter Hummelgaard. (Foto: © Kenzo Tribouillard, Ritzau Scanpix)

En dansk-iransk kvinde, der tilsluttede sig IS og i dag bor i en lejr i Syrien med sine to børn, tilbydes evakuering til Danmark.

Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et skriftligt citat.

Det sker, efter Højesteret har afgjort, at det ikke var i orden, da Udlændinge- og Integrationsministeriet fratog kvinden hendes statsborgerskab, selvom hun har været i Syrien og været en del af Islamisk Stat.

Dermed har kvinden fået sit danske statsborgerskab tilbage.

- Herefter er det – i lighed med den tidligere regerings linje – regeringens udgangspunkt, at hun som dansk statsborger med børn i lejrene i det nordlige Syrien tilbydes evakuering til Danmark. Det vil myndighederne nu se nærmere på, lyder det fra justitsministeren.

Herhjemme kan hun så forvente at "de danske myndigheder i videst mulige omfang vil stille hende til ansvar for hendes forbrydelser og søge hende retsforfulgt", lyder det videre.

Højesteret har lagt vægt på i sin afgørelse, at kvinden med iransk baggrund kun har 'meget ringe' tilknytning til det andet land end Danmark. Hun har for eksempel ikke opholdt sig eller boet i Iran.

Kvinden havde trukket Udlændinge- og Integrationsministeriet i retten, efter hun fik frataget sit danske statsborgerskab, baseret på en administrativ beslutning, der blev truffet af ministeriet, i 2020.

Kvinden er født i Danmark, men har også iransk statsborgerskab i kraft af sin far. Som 20-årig rejste hun i april 2015 frivilligt til Syrien for at være en del af Islamisk Stat.

Hun giftede sig med en mand, der kæmpede for terrorgruppen og fik børn med ham.

'Fantastisk vigtigt og godt'

Og at regeringen nu retter ind efter en juridisk afgørelse er både fantastisk vigtigt og godt, mener advokat Knud Foldschack.

Foldschack og hans advokatkontor repræsenterer kvinden og børnene.

- Når jeg ikke er helt oppe i det høje jubelfelt, så er det altså fordi, der stadig sidder to kvinder og tre børn i lejren. Derfor er jeg ked af, at man ikke tager skridtet fuldt ud og siger, at nu må det her vanvid stoppe, siger han.

Han mener, at der blot bør være tale om dage, inden kvinden er tilbage.

- Men det er nok ikke muligt, men det bliver ikke mere end uger.

Han kan desuden ikke forestille sig, at hun ikke vil blive mødt med en tiltale, når hun kommer på dansk jord.