Dansk bidrag til krig mod Islamisk Stat bliver meget dyrere

Udsendelsen af danske kampfly kommer til at koste op mod 375 millioner kroner i meromkostninger, viser nyt skøn.

Syv danske F16-fly indgår i kampen mod IS i samarbejde med USA og de øvrige lande i den internationale koalition. (Foto: Pressebilleder fra Flyvevåbnet © Scanpix)

110-135 millioner kroner.

Så meget anslog forsvaret, at op til et års dansk fly-krig mod Islamisk Stat (IS) i Irak ville beløbe sig til i rene meromkostninger.

Beregningerne var en del af det beslutningsforslag, som blev fremsat i dagene inden kampflyene blev sendt på vingerne.

Næsten hele budgettet brugt på et halvt år

Men efter at syv danske F16-kampfly fløj til Ahmed Al Jaber-basen i Kuwait i begyndelsen af oktober, lyder regningen allerede nu på omkring 115 millioner kroner.

Det viser en

aktindsigt
i omkostningerne ved F 16-bidraget, som Ritzau har fået fra Forsvarsministeriet.

Dermed er der på et halvt år brugt næsten lige så mange penge, som forsvaret forventede at bruge på et helt år.

Meromkostninger på op mod 375 millioner

- Forsvarets meromkostninger udgør cirka 167 millioner kroner, inklusiv ammunitionsforbrug for cirka 52 millioner kroner, oplyser Forsvarsministeriet og fortsætter:

- Det vil sige, at Forsvarets meromkostninger til missionen eksklusiv ammunitionsforbrug til og med marts 2015 kan opgøres til cirka 115 millioner.

På den baggrund regner forsvarsminister Nicolai Wammen (S) nu med, at de samlede meromkostninger kan løbe op i 210 til 225 millioner kroner eksklusiv

ammunition
, fremgår det af en orientering til Forsvarsudvalget.

- Stigningen i meromkostningerne skyldes primært højere aktivitetsniveau end oprindeligt antaget (herunder omkostninger til

brændstof
mm.) samt øgede
udgifter
til strategisk lufttransport (herunder transportudgifter i forbindelse med genforsyning af
ammunition
), forklarer ministeren.

Hvis aktivitetsniveauet fortsætter, regner ministeren med, at der derudover vil blive brugt

ammunition
for i alt 100 til 150 millioner kroner. Samlet set vil det altså koste op mod 375 millioner kroner i meromkostninger at have de danske F16-fly i kamp mod IS.

Pengereserve dækker formentlig

Forsvarsministeriet understreger dog, at beregningerne er forbundet med væsentlig usikkerhed. Forsvarsministeren regner med, at meromkostningerne vil kunne holdes inden for Forsvarets reserve til internationale operationer.

Som Ritzau tidligere har beskrevet har de samlede omkostninger ved indsatsen mod Islamisk Stat oversteget de 200 millioner kroner.

Det beløb omfatter hele indsatsen, herunder et bidrag til den internationale

koalitions
hovedkvarter
, ligesom udgifterne til den
ammunition
, der er benyttet ved bombardementerne er medregnet.

Når meromkostningerne er væsentligt lavere end den samlede regning, så skyldes det, at forsvaret stadig ville have haft

udgifter
til flyene og uddannelsesaktiviteter og andet, selvom de var blevet på jorden i Danmark, og de
udgifter
trækker man derfor fra.

Siden den første flymission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 284 missioner og anvendt 217 bomber.

/ritzau/