Dansk Erhverv: 13 måder at spare på SU'en

Det er ikke nok at se på, om de såkaldte 'cafépenge' eller 'fjumreåret skal fjernes. Dansk Erhverv opfordrer politikerne til også at se på de små ting, der kan regulere SU'en.

Mange bække små gør en stor å.

Det er en af pointerne bag 13 forslag fra Dansk Erhverv til, hvordan politikerne kan spare på udgifterne til SU.

- Hvis man skal nå langt med en SU-reform, så er det vigtigt, at man både ser de små og store elementer igennem. For eksempel kunne man sige, at man får SU, når man studerer, mens man i sommerferien i juli ikke får SU, siger Morten Jarlbæk Pedersen, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Han opfordrer politikerne til at tænke bredere end de såkaldte cafépenge og det såkaldte fjumreår i SU-debatten.

- Alle bolde skal være i luften, og vi er nødt til at gå fordomsfrit til SU'en, hvis vi i højere grad skal have et system, der understøtter, at danskerne skal komme lidt hurtigere gennem deres studietid, siger Morten Jarlbæk Pedersen.

Danske studerende er forkæledeS-R-SF-regeringen har annonceret, at den vil hente to milliarder kroner på en SU-reform, som ventes at blive lanceret i løbet af foråret.

Og Dansk Erhverv hjælper gerne politikerne med inspiration til, hvor der kan skæres. Det kan også være en mulighed at sige, at man ikke kan få SU, hvis man er fyldt 30, mener Dansk Erhverv.

- Som SU-systemet er i dag, er de danske studerende for forkælede. Vi kan se, når vi sammenligner os med andre lande, at der er en skævhed mellem SU og SU-lån. Vi kunne sagtens stille flere krav til de studerende, uden det forværrer deres vilkår mærkbart i forhold til andre lande, siger Morten Jarlbæk Pedersen.

De 13 konkrete SU-forslag fra Dansk Erhverv:

1) Afskaffelse af ”fjumreåret” (det sjette års SU).

2) Lån på den 2-årige kandidatoverbygning i stedet for SU (tilbagebetaling sker, når man begyn-der at betale topskat)

3) Afskaffelse af ”cafepengene” (SU til hjemmeboende studerende)

4) Skærpelse af studieaktivitetskrav fra 12 til 6 måneders maksimal forsinkelse (skal ses i sammenhæng med forslag 12)

5) Afskaffelse af SU i juli (studiefri måned)

6) Afskaffelse af SU til mere en én ungdomsuddannelse

7) Differentieret SU (beløb fastsættes efter uddannelsens beskæftigelsesudsigter)

8) Indførelse af øvre aldersgrænse på 30 år for modtagelse af SU

9) Afskaffelse af nuværende satsregulering af SU til fordel for at lade stipendiet følge den generelle prisudvikling

10) Startbonus for studerende, der påbegynder videregående uddannelse umiddelbart efter ung-domsuddannelse

11) Et års ekstra SU, hvis bacheloruddannelsen bestås på normeret tid

12) Afskaffelse af fribeløbet (skal ses i sammenhæng med forslag 4)

13) Højere SU til studerende, der læser i udlandet

Facebook
Twitter