Dansk Flygtningehjælp: Vi har ingen indflydelse på Flygtningenævnets beslutninger

Dansk Folkeparti vil have fjernet Dansk Flygtningehjælps ret til at udpege medlemmer til Flygtningenævnet.

Generalsekretær Andreas Kamm mener, at Dansk Flygtningehjælp styrker Flygtningenævnets faglighed. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Der er ikke det fjerneste hold i Dansk Folkepartis kritik, når de siger, at Dansk Flygtningehjælp udpeger medlemmer til Flygtningenævnet, som særligt skulle varetage flygtninges interesser.

Det mener Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm, efter Dansk Folkeparti vil presse regeringen til at ændre i sammensætningen af Flygtningenævnet.

Flygtningenævnet
  • Flygtningenævnet er en slags domstol, som behandler sager om asyl.
  • En sag kan først komme i Flygtningenævnet, hvis en flygtning har fået nej til asyl af Udlændingestyrelsen.
  • Nævnet beslutter endeligt, hvem der skal have asyl og opholdstilladelse i Danmark.
    Flygtningenævnets beslutninger kan derfor ikke ankes.
  • Sager i Flygtningenævnet afgøres af et nævn på fem personer: En dommer, en person valgt af Advokatrådet, en person valgt af Justitsministeriet, en person valgt af Udenrigsministeriet og en person valgt af Dansk Flygtningehjælp.
  • Flygtningenævnet hører under Justitsministeriet.

       Kilde: Flygtningenævnet/Wikipidia/JP

 

 

- Dansk Flygtningehjælp kan udpege særligt kompetente personer i nævnets sagsbehandling. Men vi har naturligvis ikke og skal naturligvis ikke have nogen indflydelse på, hvordan det enkelte medlem vurderer sagerne.

- Det er meget vigtigt for os, at domstolene og domstolslignende organer er uafhængige og træffer uafhængige beslutninger, så i den forstand forstår jeg ikke kritikken.

Kamm: Vi styrker nævnet

Dansk Folkeparti mener ikke, at Dansk Flygtningehjælp skal kunne udpege medlemmer til nævnet, fordi de varetager flygtninges interesser og derfor ikke hører hjemme i så magtfuldt et nævn.

Men Andreas Kamm mener tværtimod, at Dansk Flygtningehjælp styrker Flygtningenævnet ved at udpege medlemmer.

- Vi har en lang tradition for at have kendskab til de her ting, og derfor har vi en særlig kompetence til at måtte finde de personer, der kan styrke Flygtningenævnets faglighed. Derfor er vi blevet bedt om at hjælpe, og det har vi accepteret, siger han.

- Når medlemmerne er indstillet til nævnet agerer de jo i egen kapacitet, altså fuldstændigt uafhængigt ligesom nævnets andre medlemmer.