Dansk Folkeparti jubler over udlændingepakke

Regeringen har præsenteret en lovpakke, der strammer voldsomt op på udlændingepolitikken. Det bliver sværere at få asyl og familiesammenføring. Pakken møder hård kritik fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Kun Dansk Folkeparti vil lægge mandater til at gennemføre pakken.

Regeringen ser ud til at skulle finde flertallet for sinudlændingepakke hos Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er nemligdet eneste parti, som umiddelbart er positiv over for destramninger af udlændingepolitikken, som integrationsministerBertel Haarder (V) har præsenteret.

Ifølge Bertel Haarder betyder udlændingepakken, at der vil kommetusinder færre udlændinge til Danmark - end der ellers ville værekommet. Integrationsministeren vil dog ikke love, at der samletkommer færre flygtninge.

- Vi er jo ikke herre over verdenssituationen. Der kan stadigopstå krig og mennesker på flugt, siger Bertel Haarder.

Dansk Folkeparti kræver ind

Selv om Dansk Folkeparti er positiv over for pakken, så kræverpartiets leder, Pia Kjærsgaard, at regeringen regner ud, hvor mangefærre udlændinge de foreslåede stramninger ville have medført i2001. Derudover efterlyser VK-regeringens støtteparti et forslag omat sende flygtninge og indvandrere, som ikke er danskestatsborgere, tilbage til deres hjemlande.

- Det afgørende er, hvad det her betyder antalsmæssigt, sigerPia Kjærsgaard.

Selv mener Dansk Folkeparti, at to tredjedele af alle flygtninge- de såkaldte de facto flygtninge - bør afvises, ligesom færre skalhave ret til familiesammenføring.

Hård kritik fra oppositionen

Til gengæld lyder der hård kritik fra Socialdemokratiet, DetRadikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Socialdemokratiet afviser regeringens forslag om at fjerneægtefællers retskrav på familiesammenføring. Partiet siger også nejtil forslaget om, at udlændinge skal vente syv år på permanentopholdstilladelse og fuld kontanthjælp.

Det tidligere regeringsparti er dog villig til at forhandle omat hæve aldersgrænsen - som foreslået af regeringen - forægtefæller fra 18 til 24 år ved familiesammenføring samt forhindretvangs- og proformaægteskaber.

Ifølge partiets integrationsordfører, Ritt Bjerregaard, satserregeringen for lidt på integration, mens man foregøglerbefolkningen, at Danmark kan begrænse antallet af udlændinge med enrække "lidt utiltalende forslag".

Det Radikale Venstre mener, at flere af forslagene iudlændingepakken strider mod grundlovens forbud modforskelsbehandling.

Og SF og Enhedslisten anklager regeringen for at oppiske enintolerance over for udlændinge, som i sidste ende gør det sværereat få dem integreret i det danske samfund.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter