Dansk Folkeparti vil gøre undervisning i Muhammedtegninger til et krav

Uddannelsesministeren tror ikke på, at forslaget er den rigtige løsning.

Dansk Folkeparti vil gøre det til et lovkrav, at der undervises i Muhammedtegningerne og Muhammedkrisen i samfundsundervisning på alle uddannelsesniveauer. Det vil gøre det lettere for undervisere, hvis de ikke skal stå med beslutningen, mener retsorfører Peter Skaarup.

Når klokken ringer ind til historieundervisning, så skal det være et krav, at eleverne bliver undervist i Muhammedkrisen og Muhammedtegningerne. Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti.

- Det er forfærdeligt, at vi har en situation, hvor en lærer ikke tør bruge Muhammedtegningerne. Derfor er der brug for, at vi siger til vores undervisere, at det er en pligt - et krav - sådan, at der ikke er nogen mulighed for at undslå sig, siger partiets retsordfører Peter Skaarup.

Forslaget kommer på baggrund af DR's historie om en underviser på Københavns Professionshøjskole, der sidste år modtog trusler, efter hun på sin private Facebookside havde tilkendegivet, at hun ville begynde at bruge Muhammedtegningerne i sin undervisning, der blev bragt i Jyllands-Posten i 2005. Trusler, der har medført, at hun i dag har hemmelig adresse og fast kontaktperson hos PET og ikke længere har intentioner om at bruge tegningerne.

Dansk Folkeparti mener, at den slags trusler kan undgås, hvis man fjerner beslutningen og overvejelsen om at undervise i krisen fra den enkelte underviser, til i stedet at gøre det til et lovkrav fra politisk hold, at alle skal undervise i den.

Det kan være jo være ubehageligt for den enkelte lærer at stå igennem. Risikerer I ikke, at det ender med at skade langt flere lærere, når det er dem, der skal ud at tage den enkelte kamp i undervisningen, fordi de bliver tvunget til at indføre det her i undervisningen?

- På den måde står vi alle sammen sammen og dermed står stærkere over for dem, der måtte true ens ytringsfrihed. Hvis man indfører på skrift, at Muhammedtegningerne altså er en del af undervisningen, så stiller vi lærerne stærkere over for elever eller andre, fordi de kan sige, det er ovenfra, de har fået at vide, de skal gøre det, og 'ikke noget jeg selv kan vurdere', siger han.

'En del af Danmarkshistorien'

Pligten til at undervise i Muhammedkrisen og Muhammedtegningerne skal gælde i historieundervisning og eventuelt danskundervisning på flere niveauer mener Dansk Folkeparti; både i grundskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. For emnerne siger noget om dansk ytringsfrihed, mener Peter Skaarup.

- Det er jo en del af Danmarkshistorien. Det er en del af vores historie, vores grundlag, at vi står fast på ytringsfriheden, uanset om det er i tale eller i tegning, siger han.

I dag er der op til de enkelte undervisere, om de vil undervise i emnet. Og det er vigtigt, at man rent faktisk viser Jyllands-Postens tegninger i undervisningen for at forholde sig til dem, siger Peter Skaarup.

- Det er ikke for meget forlangt, at elever kan se, hvad er det, det handler om, siger han.

Er det her ikke en provokation fra jeres side?

- Nej det er det bestemt ikke. Det er en beskyttelse over for de lærerne, der i dag er truede, fordi de gerne vil vise, hvad Muhammedtegningerne handler om, men det kan de ikke få lov til, fordi der er nogen, der kommer og truer dem, siger han.

Minister: Detailstyring er ikke løsningen

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) kalder det "helt uacceptabelt", at det har haft så store konsekvenser for underviseren fra Københavns Professionshøjskole, som i DR's dækning har fået det fiktive navn 'Charlotte', at have vist Muhammedtegningerne. Men ministeren tror ikke på, at "detailstyring fra Christiansborg løser de store problemer", siger hun.

- Samtidig har jeg ikke et billede af, om det vil fjerne truslen, og om det reelt vil ændre Charlottes situation. Jeg kan godt forstå, hvor forslaget kommer fra. Jeg kan godt forstå, at det er en tanke, man får, at hvis vi bare alle sammen gør det, så kan det være, at det ændrer billedet, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun nævner hårdere straffe til dem, der truer andre til tavshed, men derudover nævner ministeren ikke andre konkrete løsninger på problemet her og nu.

- Jeg er ikke glad for, at jeg ikke kan fikse det her med et fingerknips for Charlotte og kollegaerne derude – der er ikke noget, jeg hellere ville, siger hun.

Konservative: Lav undervisningsmateriale

Hos Det Konservative Folkeparti vil man ikke beslutte på lærernes vegne, om de skal undevise i Muhammedtegninger eller Muhammedkrisen. Ligesom Ane Halsboe-Jørgensen mener undervisningsordfører Mai Mercado ikke, at det skal være op til politikerne at 'detailregulere'.

Den konservative Mai Mercado mener, der fra politisk hold skal udarbejdes undervisningsmateriale til de undervisere, der har lyst til at undervise i Muhammedtegningerne og -krisen. Det 'vil sikre en rygdækning' af underviserne, der så ikke selv formulerer materialet, siger hun. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

I stedet vil partiet have ministerierne til at udarbejde konkret undervisningsmateriale om Muhammedkrisen og Muhammedtegningerne, så undervisere, der har lyst, kan undervise i emnerne uden at stå med ansvaret for at lave materiale selv.

- Der vil vi kunne give en bedre rygdækning, hvis man fra politisk hold og statens side fik lavet noget undervisningsmateriale, alle kunne bruge, hvis de havde lyst. Det ville sende det klare signal, at det er legitimt og relevant, hvis man vil undervise i Muhammedkrisen og -tegninger, siger hun.

Står det til De Konservative, så er ansvaret på lærerne alt for stort.

- Det er ganske forfærdeligt, at lærere der går på arbejde hver dag skal lægge bånd på sig selv og skal overveje, at der er ting, de kan undervise i og ting de ikke kan undervise i. Sådan burde det ikke være i et demokrati og et retssamfund, siger Mai Mercado.

Politikere skal ikke blande sig

Det er ikke politikernes rolle at beslutte, om undervisere skal inkludere Muhammedkrisen og -tegningerne i deres undervisning. Det kan de godt selv finde ud af, siger Rosa Lund (EL). (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Men det er slet ikke politikernes rolle at tage flere beslutninger om, hvad den enkelte underviser skal undervise i, mener Enhedslistens demokratiordfører Rosa Lund.

- Jeg synes, det sidste, vores undervisere har brug for, er flere lovkrav til, hvad de skal undervise i. Selvfølgelig er det en vigtigt del af vores historie, men det ka de godt selv finde ud af - det skal vi som politikere ikke sidde og pille i, siger hun.