Dansk Folkeparti vil ikke ændre DR-bestyrelse

Dansk Folkeparti afviser at ændre på sammensætningen af DRs bestyrelse. Derfor må kulturministeren hurtigst muligt udnævne en ny formand, siger Dansk Folkepartis medieordfører Poul Nødgaard.

Dansk Folkeparti afviser nu, at der er grund til at ændre påsammensætningen af DR´s bestyrelse.

- Der er ingen grund til at åbne medieforliget, som vi i DanskFolkeparti har været meget tilfredse med. Samtidig vil DF underingen omstændigheder acceptere et angreb på medielovens paragrafom, at bestyrelsen skal have det overordnede ansvar for og indsigti DR´s programpolitik. Det er et punkt, Dansk Folkeparti hararbejdet hårdt for, siger Poul Nødgaard.

- I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at man kan klandrebestyrelsen for den turbulens, som senest fyringen afgeneraldirektør Christian S. Nissen og bestyrelsesformand JørgenKleeners afgang har kastet DR ud i. Vi er derimod af denopfattelse, at problemerne skyldes en årelang dårlig kemi mellembestyrelsesformanden og generaldirektøren – noget som kunne ske ienhver bestyrelse, og som man ikke kan lægge den nuværende modelfor ledelsen af DR til last, siger Poul Nødgaard.

Udpeg en ny formand

På den baggrund mener han, at kulturminister Brian Mikkelsensnarest må udpege en ny formand for DR´s bestyrelse.

- På længere sigt vil Dansk Folkeparti naturligvis gerne væremed til at diskutere andre løsningsmodeller for Danmarks Radiosfremtidige ledelsesstruktur, men det er vigtigt, at vi ikke her ognu vælger en eller anden hovsaløsning, vi måske ender med at bliveutilfredse med om et par år, siger Poul Nødgaard.

Forhandlingerne om en ny struktur i DR bør efter DanskFolkepartis opfattelse tidligst påbegyndes, når det nuværendemedieforlig udløber i 2006.

Regeringen havde ellers lagt op til, at der inden jul kunnelaves en aftale om en anden og mere professionel sammensætning afDR´s bestyrelse, hvis medlemmer i dag hovedsageligt er politiskudpegede.

Venstre beklager

Venstres medieordfører, Jens Rohde, beklager dybt, at DanskFolkeparti ikke vil være med til at ændre medieforliget, så DR kanfå en professionel bestyrelse.

Han afviser, at en ændring af DR's ledelsesform blot er blevetnødvendig, fordi DR's tidligere bestyrelsesformand oggeneraldirektør er røget i totterne på hinanden.

- Jeg beklager det dybt, men jeg vil fortsat arbejde på, at viskal have en anden bestyrelseskonstruktion, og så håber jeg bare,at de saglige argumenter også en dag bider på Poul Nødgaard, sigerJens Rohde til Ritzau.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter