Dansk Folkeparti vil trække Danmark ud af konvention

V-ordfører er chokeret over DF-forslag og mener, at det udelukker et regeringssamarbejde.

Dansk Folkepartis Martin Henriksen (til venstre) har stået i spidsen for en gruppe, der skulle forny partiets politik. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix)

Dansk Folkeparti fik en ordentlig lussing ved Folketingetsvalget i juni måned, hvor partiet gik markant tilbage fra 37 til 16 mandater.

Det har fået partiet til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forny politikken. En gruppe, som Martin Henriksen har stået i spidsen for. Et af de forslag, partiet nu er klar til at præsentere, er et vidtgående ønske om, at Danmark skal træde ud af Europarådet.

Det vil samtidig betyde, at Danmark ikke længere er forpligtet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og dermed ikke længere skal følge afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen.

- Det er et forslag, som man skal se i lyset af, at Europarådet og institutionerne under jo med jævne mellemrum blander sig i dansk udlændinge- og retspolitik. Vi har store problemer med at udvise visse kriminelle udlændinge. Vi vil gerne være herrer i eget hus, siger Martin Henriksen.

'Et par skridt til højre'

Europarådet består af 47 medlemslande, der alle har tiltrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - herunder samtlige EU-lande.

Efter den store tilbagegang ved det seneste folketingsvalg oprettede Dansk Folkeparti en gruppe med Martin Henriksen i spidsen, der skulle forny partiets politik. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix)

Dansk Folkeparti ønsker at melde Danmark ud, så al lovgivning i stedet skal laves i Folketinget, siger Martin Henriksen, der erkender, at forslaget er vidtgående.

- Det her er et skridt til højre. Det er nok også et par skridt til højre.

Hvis Danmark vælger at forlade Europarådet, kan det betyde, at Danmark også må forlade EU, viser et svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg fra oktober 2017. Her skriver ministeriet, at en udmelding:

"vil blive mødt med alvorlige indsigelser fra de øvrige medlemsstater og muligvis krav om udtræden af EU".

Martin Henriksen, menneskerettighederne er en mindretalsbeskyttelse. Nu lægger du op til, at et flertal i folketinget skal bestemme, hvad vi skal rette os efter?

- Det er rigtigt. I mange tilfælde bliver menneskerettigheder udmøntet på en sådan måde, at der mere er tale om rettigheder til dybt kriminelle udlændinge. Det er det, vi gør op med.

Menneskerettighedsdomstolen sikrer jo også sådan noget som organisationsfrihed i Danmark. Det er da ellers en god ting?

- Der er nogle principper i menneskerettighedskonventionen, som de fleste mennesker sagtens kan skrive under på. Religionsfrihed og retten til at ytre sig. Men der er vi så godt stillet i Danmark, at nogle af de her frihedsværdier allerede er sikret i grundloven. Så længe de står der, burde der ikke være nogle problemer, siger Martin Henriksen.

Chokeret V-ordfører

Hos Venstre er EU-ordfører Jan E. Jørgensen chokeret over forslaget fra Dansk Folkeparti.

- Jeg må sige, at det overrasker mig.

- Jeg er med på, at de ikke har været så begejstret for nogle af de afgørelser, der er kommet fra menneskerettighedsdomstolen, men at de ligefrem mener, at vi skal melde os ud, det var dagens chok, siger han.

Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, ser ikke DF som mulig regeringspartner med den nye udmelding. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix)

Med meldingen ser han umiddelbart heller ikke Dansk Folkeparti som en mulig deltager i en kommende regering med Venstre.

Men de rettigheder man ville miste, vil Dansk Folkeparti jo så i stedet skrive ind i dansk retspraksis?

- Ja, og det er også fint nok, så længe et folketingsflertal synes, de regler er fornuftige. Men grunden til, at vi har en international retsorden og en grundlov er jo, at vi sikrer os mod et flertal i Folketinget, som vil knægte det enkelte menneskes rettigheder.

- Mindretalsbeskyttelse giver jo ikke meget mening, hvis et flertal bare kan fjerne den med et pennestrøg, siger Jan E. Jørgensen.

'Forventelig melding'

Dansk Folkepartis Martin Henriksen tager dog kritikken fra Jan E. Jørgensen med ro.

Jan E. Jørgensen siger, at han er i chok og ikke kan se nogen mulighed for, at Dansk Folkeparti kan deltage i en regering med Venstre?

- Det er jo en forventelig melding at få fra Venstre. De gør tit det, at de problematiserer konventionerne og konsekvenserne af konventionerne, men så er de ikke rigtig til noget, når det kommer til stykket.

Menneskerettighedskonventionen blev underskrevet i Rom 4. november 1950 af 12 europæiske lande, heriblandt Danmark. Konventionen trådte i kraft 3. september 1953.

Du kan høre mere om forslaget fra Dansk Folkeparti i radioprogrammet Slotsholmen, der bliver sendt i dag på P1 klokken 9.05. Programmet kan efterfølgende høres på dr.dk.