Dansk Kvindesamfund: Fokus bør ligge på at hjælpe de mest udsatte prostituerede

Det vigtigste er ikke at hjælpe de stærkeste sexarbejdere til a-kasse, lyder det fra forstander på værested.

"Jeg synes, det er et rigtig godt tiltag at få lavet den her arbejdsgruppe og få sat fokus på det. Vi skal huske, at mennesker i prostitution er lige så forskellige, som alle os andre," siger forstander på Reden København Kira West. (Foto: © Stringer/China, Scanpix)

Dansk Kvindesamfund glæder sig over, at regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal skabe bedre vilkår for prostituerede.

Fokus bør dog ligge på at hjælpe de mest udsatte i gruppen i stedet for at give de stærke af dem rettigheder som f.eks. adgang til en a-kasse, som Liberal Alliance blandt andet er klar til.

- Prostitution er jo ikke et erhverv som alle mulige andre erhverv. For langt de fleste er der massive skadevirkninger ved at være i prostitution, siger næstforkvinde Helena Gleesborg Hansen, der har arbejdet med tidligere prostituerede i rehabiliteringscentret Liva Rehab.

- Man går jo heller ikke ned på et jobcenter og bliver visiteret til et praktikforløb på et bordel. Vi kan ikke se, at det hjælper dem at få flere rettigheder.

Vil have forbud mod købesex

Dansk Kvindesamfund så gerne, at arbejdsgruppen bestod af andre end de otte ministerier, så der også var en faglig ekspertise med i drøftelserne.

Derudover peger organisationen på et forbud mod købesex, der kriminaliserer køberen.

- Men når det er sagt, så kan det ikke stå alene, for der skal jo også en masse andre initiativer til for at hjælpe de her mennesker til at komme ud af prostitution, så de får nogle andre reelle muligheder i livet, siger Helena Gleesborg Hansen.

Komplekse problemer

Være- og rådgivningsstedet Reden København møder dagligt udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet. Forstander Kira West beskriver de kvinder, som kommer i Reden, som socialt udsatte med meget komplekse problemer.

Derfor håber hun også, at arbejdsgruppen vil være opmærksom på, at der skal en lang række initiativer til for at hjælpe kvinderne som for eksempel misbrugsbehandling eller økonomisk rådgivning.

- Før vi får bugt med nogle af de problemer, kan vi ikke hjælpe dem til en bedre livssituation og måske ud af prostitution, siger hun.

En måde at hjælpe kvinderne på kunne være at give dem frit lejde, så de ikke skal frygte at blive konfronteret med en offentlig gæld eller en dom for socialt bedrageri, når de henvender sig for at få hjælp.

- Det afholder mange fra at søge hjælp, og det er en nem måde at fjerne en meget vigtig barriere, så det håber vi virkelig, at arbejdsgruppen vil se på.