Dansk kvotestop strider mod et år gammel FN-erklæring

Danmark erklærede sidste år sammen med en række andre lande at ville styrke genbosætning af flygtninge.

Lars Løkke Rasmussen var sidste år med til at skrive under på New York-erklæringen om flygtninge og migranter. Nu forsømmer Danmark sig imod erklæringen. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Barack Obama var der. Ban Ki-moon var der. På talerlisten stod kongelige, præsidenter og excellencer. Og Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V).

Der var med andre ord lagt op til et historisk øjeblik, da verdens lande i september sidste år i FN blev enige om New York-erklæringen om flygtninge og migranter.

Men lidt mere end et år efter er Danmark ved at vedtage en lov, der forsømmer de løfter, der blev givet i erklæringen. Sådan lyder kritikken fra flere organisationer i høringssvarene til det lovforslag om en ny ordning for kvoteflygtninge, som Folketinget har vedtaget i dag.

Den såkaldte New York-erklæring opfordrer nemlig staterne til at øge deres programmer for genbosættelser af flygtninge. Men Danmark har sat modtagelsen af FN-kvoteflygtninge i bero.

Op til den siddende udlændingeminister

Og med den nye lov vil det være op til den enhver tid siddende udlændinge- og integrationsminister at fastsætte, om Danmark skal tage imod kvoteflygtninge. Og i givet fald hvor mange.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skriver som svar på kritikken i høringssvarene, at New York-erklæringen ikke er juridisk bindende.

- Udlændinge- og Integrationsministeriet bemærker endvidere, at New York-erklæringen skal ses i en sammenhæng, hvor det afgørende er, hvor meget et land samlet set gør for flygtninge, skriver ministeriet.

Men selv om erklæringen ikke er juridisk bindende, burde Danmark overholde den alligevel, lyder det samstemmende fra Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Institut for Menneskerettigheder, Røde Kors og UNHCR.

- Det er paradoksalt, fordi man med New York-erklæringen netop understreger vigtigheden af genbosætningsprogrammet, som den danske kvoteordning er en del af, siger Louise Holck, vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder.

- Genbosætning har historisk set været et rigtig godt instrument for at sikre en fornuftig fordeling af de allersvageste flygtninge, siger hun.

Flere lande er begyndt at modtage kvoteflygtninge

UNHCR, der er FN's flygtningeagentur, oplyser, at flere lande i de senere år er begyndt at modtage kvoteflygtninge eller har skruet op for deres programmer. I 2005 deltog 14 lande i opgaven med at genbosætte flygtninge.

I 2016 var det steget til 37 lande.

Til trods for at flere lande modtager kvoteflygtninge, er der fortsat markant flere flygtninge, som FN vurderer bør genbosættes, end der er pladser til, understreger UNHCR.

Rettelse: Tidligere fremgik det, at Danmark som det eneste land i verden har lukket ned for kvoteflygtninge. Det var en fejl.

/ritzau/