Dansk Socialrådgiverforening frygter sagsbyrde: Udskyd integrationsydelsen

En sagspukkel på 150.000 sager får socialrådgiverforeningen til at foreslå udskydelse af ny lov. KL, R og S bakker bakker op, mens V blankt afviser.

Socialrådgiverforeningens formand, Majbrit Berlau, foreslår længere indfasning på den såkaldte integrationsydelse. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Integrationsydelsen bør ikke træde i kraft før i det nye år.

Det mener Dansk Socialrådgiverforening, efter det er kommet frem, at kommunerne manuelt skal gennemgå 150.000 sager for at undersøge, om kontanthjælpsmodtagere skal sættes ned til den markant lavere integrationsydelse.

Formand Majbritt Berlau frygter en kæmpe sagspukkel, der kommer til at tage tid fra andre borgere:

- Det er altså tæt på en urealistisk opgave, vi er blevet stillet i udsigt, når vi skal screene så mange borgere, siger hun

Integrationsydelse

Målgruppe: Integrationsydelsen er målrettet nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i riget i mindst syv ud af de sidste otte år, og som ikke kan opnå status som vandrende arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.
Ydelsesniveau: Satserne for integrationsydelsen tager udgangspunkt i satserne for uddannelseshjælp. Satserne for uddannelseshjælp blev fastsat med udgangspunkt i SU-systemet.
For eksempel vil enlige uden børn modtage 5.945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.
Dansktillæg: Personer, der modtager integrationsydelse, kan modtage et dansktillæg på 1.500 kroner om måneden. Dansktillægget gives ved bestået Prøve i Dansk 2.

Kilde: Udlændingeministeriet

Det er regeringens forslag om at indføre den såkaldte integrationsydelse for alle udlændinge, der ikke har opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år, der er med til skabe sagspuklen.

I disse dage behandler Folketinget forslaget, som samtlige af regeringens støttepartier allerede har tilkendegivet, at de vil stemme for.

Sagsbehandlerne landet over har frem til 1. juli til at undersøge, hvilke borgere, der kan sættes ned i ydelse.

KL bakker op

Hvis loven bliver vedtaget i Folketinget, træder den i kraft kun tre måneder før det nye kontanthjælpsloft, som også bliver en stor administrativ mundfuld for kommunerne, påpeger socialrådgiverformanden.

Næstformand i Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), bakker op om forslaget fra socialrådgiverne:

- Det gør opgaven nemmere, så man ude i kommunerne ikke skal hyre så meget ekstra hjælp ind til at behandle sager og ikke skal smide alle andre opgaver over bords, siger han.

En af udforingerne ved indførelsen af integrationsydelsen er nemlig, at et nyt it-system, der fremover skal kunne klare sådanne screeningsopgaver, endnu ikke er udviklet. Det er dog undervejs, og derfor kan det være en god idé at udsætte indfasningen af integrationsydelsen, mener Jacob Bundsgaard.

Støjberg: Det er tidstræk

Også på Christianborg møder forslaget opbakning. Både Socialdemokraterne og De Radikale - der begge er imod indførelsen af den lavere ydelse - mener, at regeringen 'i det mindste' bør udskyde indfasningen:

- Vi bakker op omkring alt, der betyder, at kommunerne får nogle bedre vilkår. For man kan faktisk ikke være bekendt over for kommunerne at pålægge den en så stor og bureaukratisk byrde, når de står over for en af de største opgaver nogensinde – nemlig at modtage flygtninge og få dem i arbejde, siger De Radikales udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen.

Også Socialdemokraternes Mattias Tesfaye kan se fornuften i forslaget. Han så dog helst, at integrationsydelsen helt blev droppet:

Det hjælper ikke noget, at regeringen taler om at afbureaukratisere, når de med den anden hånd så gennemfører lovgivning, der får paprirbunkerne til at eksplodere på sagsbehandlernes borde

Mattias Tesfaye (S)

- Hvis kommunerne skal have en smule pusterum, så er der behov for, at forslaget bliver trukket. Kommunerne står med en ekstraordinær opgave, og det hjælper ikke noget, at regeringen taler om at afbureaukratisere, når de med den anden hånd så gennemfører lovgivning, der får papirbunkerne til at eksplodere på sagsbehandlernes borde.

Integration- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) afviser dog idéen blankt:

- Nu er det sådan, at socialrådgiverne er imod integrationsydelsen, så derfor kan det heller ikke undre nogen, at de vil trække det længere, før det kommer til at fungere.

- Så nej, jeg er ikke villig til at give en længere frist. Jeg synes tværtimod, at det er vigtigt, at man får integrationydelsen til at fungere hurtigst muligt, siger hun.

Den lavere integrationsydelse skal på sigt give et provenu på omkring 2 milliarder.