Danske virksomheder får billig el trods grønne afgifter

Prisen på el i Danmark ligger under gennemsnittet i forhold til resten af EU-landene.

Danske virksomheder betaler mindre for el end europæiske konkurrenter, viser svar fra Energi- og Klimaministeriet. (Foto: Bjarne Jakobsen © Scanpix)

Regningen for den grønne fest er kommet, og den er alt for stor.

Således argumenter klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) i dag for, at man skal skære ned på den grønne PSO-afgift for at reducere virksomhedernes udgifter til el og dermed styrke deres konkurrenceevne.

Men danske virksomheder betaler allerede mindre i el end deres europæiske konkurrenter.

PSO-afgiften

PSO opkræves som en afgift på forbrugernes elregning og står for Public Service Obligation eller på dansk offentlige serviceforpligtelser.

Pengene går til forskellige grønne initiativer som eksempelvis opførslen af vindmøller og forskning.

PSO-afgiften prissættes fire gange om året af Energinet.dk og beregnes ud fra forventninger til det kommende kvartal af især markedsprisen på el.

Kilde: Energinet.dk

Det viser et svar til Folketinget fra ministeren selv, der tilbage i oktober konkluderede, at prisen på el inklusiv afgifter i årene 2009-2014 ligger under EU-gennemsnittet og under prisen i blandt andet Tyskland og Storbritannien.

Derudover står der i svaret til Folketinget, at danske virksomheders konkurrencevilkår på el vil blive yderligere styrket i løbet af 2015 som følge af lempelser på PSO-afgiften, der blev indført fra årets begyndelse.

Dog understreger svaret, at store virksomheder i Tyskland, som er Danmarks største handelspartner, har bedre vilkår end de tilsvarende danske, da de får særaftaler på de grønne afgifter.

Læs ministerens svar til Folketinget her.