Danskere verden over frygter SU-forslag fra Dansk Folkeparti

Et optjeningsprincip for SU-systemet vil ramme danske familier i udlandet hårdt, lyder kritikken fra flere sider. DF bebrejder EU.

Dansk Folkeparti ønsker, at man først skal have mulighed for at modtage SU, hvis man har opholdt sig i Danmark i syv af de seneste otte år. (Foto: © Morten Dueholm, Scanpix)

Danske unge, der efter et ophold i udlandet vender hjem for at studere, bliver hårdt ramt, hvis et forslag fra Dansk Folkeparti om at indføre et optjeningsprincip for SU bliver til virkelighed.

Det frygter flere organisationer, efter at Dansk Folkeparti i torsdags lancerede nogle af sine krav til næste års finanslov.

Her vil partiet indføre et såkaldt optjeningsprincip på en lang række offentlige velfærdsydelser, så især udlændinge mister muligheden for at få del i ydelserne. DF foreslår et optjeningsprincip for SU, så man kun har ret til at modtage SU, hvis man har opholdt sig i Danmark i syv af de sidste otte år.

- Vi er meget kritiske overfor Dansk Folkepartis indstilling om at tillade forskelsbehandling mellem danskere, der har boet i Danmark i de sidste syv år, og danskere, der har boet i udlandet i løbet af de sidste syv år, siger Emil Bender Lassen, formand for interesseorganisationen Danish Students Abroad.

- Det er en farlig vej at gå, at man putter danskere i forskellige bokse afhængig af de seneste års tilknytning, siger han.

Hvad med børnene?

Danish Students Abroad har omkring 2.000 medlemmer og repræsenterer ifølge organisationen selv de cirka 12.000 danske statsborgere, som på ethvert givent tidspunkt studerer i udlandet.

Formanden frygter, at et optjeningsprincip for SU kan få store konsekvenser for en lang række danske familier bosat i udlandet.

- Hvis en dansk familie flytter til udlandet, fordi de får et job, så vil det være deres børn, som det her vil komme til at ramme.

- Det kan i sidste ende betyde, at danskere fravælger en videregående uddannelse i Danmark, siger Emil Bender Lassen.

I fagforbundet Djøf, der repræsenterer over 90.000 offentligt og privat ansatte i både ind- og udland, er man ligeledes bekymret over udsigten til et SU-optjeningsprincip.

Det er især et problem, at børn af danskere, der vender hjem fra et ophold i udlandet, afskæres muligheden for at tage en uddannelse og samtidig modtage SU, lyder det.

- De har ikke besluttet, at deres forældre skal ud og arbejde i en stor international virksomhed. Det har de ikke haft indflydelse på. Mange af de her børn er jo unge mennesker, når de kommer tilbage og skal ind på en uddannelse.

- Så skal de lige pludselig ikke behandles som deres danske kammerater. Alene fordi deres forældre har valgt at have et arbejde i udlandet. Det, synes jeg, er ganske urimeligt, siger Djøf-formand Lisa Herold Ferbing.

Trist udvikling

Hun advarer mod, at forslaget - hvis det gennemføres - kan få en lang række danskere til at sige nej til et job eller lignende i udlandet, fordi usikkerheden af, hvad man har at gøre godt med, når man vender hjem, simpelthen er for stor.

- Det er jo et stort og et spændende valg at rejse ud at arbejde, men jeg frygter, at nogle vil sige, at det vil vi ikke. Det er som om, at der er en trend lige nu, at det skal blive meget besværligt for dem, jeg kalder de globale helte, der kan komme tilbage til Danmark med en stor viden, det skal altså åbenbart være ret besværligt for dem, siger Lisa Herold Ferbing.

Generalsekretær Anne Marie Dalgaard, generalsekretær i organisationen Danes Worldvide, der repræsenterer danskere bosat i udlandet, kalder forslaget om et SU-optjeningsprincip ”trist”.

- Det er svært at konkludere andet, end at danskere åbenbart anbefales at blive i Danmark fremfor at rejse ud og få internationale erfaringer, siger hun.

Anne Marie Dalgaard ser forslaget som et led i en - i hendes øjne - negativ udvikling på Christiansborg, hvor regeringen og Dansk Folkeparti så sent som i juni lavede en aftale om folkepensionen, der gør det sværere at modtage fuld folkepension, hvis man har opholdt sig i udlandet i en årrække.

- Forslaget fra DF er del af en meget trist udvikling, der ikke mindst rammer Danmarks globale erhvervs- og forskermiljøer og i det hele taget vores internationale konkurrenceevne, siger Anne Marie Dalgaard.

DF: Det er EU’s skyld

Hos Dansk Folkeparti deler man bekymringen over, at danske statsborgere bosat i udlandet kan blive ramt af partiets forslag om optjeningsprincipper for SU og en lang række andre områder.

Men det er på grund af EU-reglerne ikke muligt at skelne mellem danske statsborgere og folk fra andre EU-lande, når man indfører optjeningsprincipper. Derfor må nogle danske statsborgere nødvendigvis blive påvirket, lyder det fra finansordfører René Christensen.

I foreslår at indføre optjeningsprincipper på en lang række områder. Hvorfor vil I også ramme danske studerende ved at indføre et optjeningsprincip for SU’en?

- Jamen, danske studerende skal absolut ikke rammes af det her. Det er ikke vores…

Men de bliver jo ramt?

- Ja, det gør de på grund af EU-systemet. Derfor er jeg også rigtig glad for, at blandt andre Djøf bakker op om, at det ikke kan være rigtigt. Vi skal gå imod EU-systemet. Vi skal kæmpe, og jo flere, der vil kæmpe den kamp med Dansk Folkeparti, des bedre er det.

- Alternativet er, at vi skal gå ind og skære i SU’en for alle – altså både danskere i og udenfor Danmark. Det vil betyde, at deres børn skal have mindre i SU, og vi vil simpelthen ikke skære i ydelserne, siger René Christensen.

Et alternativ kunne vel også være at droppe forslaget?

- Jamen, hvor skulle pengene så komme fra? Det er jo ikke kun på SU, men på rigtig mange andre velfærdsydelser. Vi har også set det på børnecheck og førtidspension og rigtig mange ydelser. Der er vi under pres, fordi alle ydelser skal gå til alle borgere, der kommer fra EU. Det er et problem, at det danske velfærdssystem er så meget under pres på grund af EU-systemet, siger DF-ordføreren.

Se hele interviews med René Christensen:

VLAK-regeringen har i sit forslag til næste års finanslov selv spillet ud med tanken om at indføre optjeningsprincipper på en række offentlige ydelser. Regeringen har dog ikke peget på konkrete områder, hvor nye optjeningsprincipper kunne indføres.

Regeringen og Dansk Folkeparti ventes at forhandle næste års finanslov på plads indenfor de kommende måneder.