De politiske partier i Danmark

Politiske partier er ikke nævnt i grundloven, der udgør rammen for det politiske system i Danmark. Alligevel spiller de en stor rolle i det politiske liv.

Politiske partier er ikke nævnt i grundloven, der udgør rammenfor det politiske system i Danmark. Alligevel spiller de en storrolle i det politiske liv.

Da Danmark i 1849 fik sit første demokratiske parlament,Rigsdagen, der bestod af Folketinget og Landstinget, sad derimidlertid kun enkeltpersoner og ingen partier. Men lidt efter lidtbegyndte folketingsmedlemmer med lignende grundholdninger af atdanne klubber, hvor de mødtes og diskuterede.

Højre og VenstreEfterhånden fik disse klubber enfastere form og blev således basis for to partier, der blev dannetomkring 1870: Det Konservative Folkeparti (tidligere Højre) ogVenstre (tidligere Det forenede Venstre).

Det Konservative Folkeparti repræsenterede fra begyndelsen isærgodsejere og embedsmænd, hvorimod Venstres vælgere og medlemmertypisk var bønder.

Uden for Folketinget skete der også en politisk organisering. I1871 blev Socialdemokratiet stiftet uden at have nogenrepræsentanter i Rigsdagen. Socialdemokratiets tilhængere varprimært arbejdere.

Flere partier kommer tilI det 20. århundrede er derkommet mange flere partier til - nogle findes stadig, andre levedekun i en kortere tid. Nogle blev stiftet på baggrund af alleredeeksisterende partier ved udbrydergrupper, andre er blevet bygget opfra grunden, uden for Folketinget.

Et af de ældste og typisk meget magtfulde mindre partier, der eren udskillelse fra et større parti er Det Radikale Venstre, der i1906 brød ud fra Venstre. Et andet parti, der ligeledes er opståetpå baggrund af en splittelse i et andet parti er SocialistiskFolkeparti, der i 1959 voksede ud af Danmarks KommunistiskeParti.

Af nyere eksempler er Dansk Folkeparti, der oprindelig var enudbrydergruppe fra Fremskridtspartiet.

Enhedslisten er derimod blevet til på baggrund af et valgteknisksamarbejde mellem Socialistisk Arbejderparti, Venstresocialisterneog Danmarks Kommunistiske Parti.

Ungdommen kommer medOgså partiernesungdomsorganisationer har en lang historie, omend den er yngre endderes moderpartiers.

Konservativ Ungdom er den ældste af de organisationer, som vikender i dag. Konservativ Ungdom blev stiftet i 1904. Fire årsenere kom Venstres Ungdom til, mens Danmarks SocialdemokratiskeUngdom først blev stiftet i 1920.

Kilde: Folketingets hjemmeside

Antallet af medlemmer af de politiske partier1960-2000

*) Der er ingen tilgængelige tal for Dansk Folkeparti, idet partietførst blev dannet i oktober 1995 Kilde: Lars Bille:"Partier i forandring", Odense Universitetsforlag 1997 ogsupplerende oplysninger fra Lars Bille.

6.100

-

-

-

-

Dansk Folkeparti *)

6.120

7.750

8.016

10.000

-

Kristendemokraterne

1.400

1.154

1.455

1.153

-

Centum-Demokraterne

1.931

1.200

1.100

-

-

Enhedslisten

-

4.800

6.000

15.000

-

Fremskridtspartiet

5.900

5.519

5.934

22.000

35.000

Det Radikale Venstre

6.450

6.654

6.890

6.266

3.224

Socialistisk Folkeparti

22.200

30.750

31.000

91.382

108.751

Det Konservative Folkeparti

79.000

83.077

83.039

112.543

192.629

Venstre

58.000

62.452

65.733

122.722

259.459

Socialdemokratiet

2000 1995 1994 1974 1960Parti

Facebook
Twitter