Debat om prostitution blusser op efter DR-program

Politikere fra begge sider af folketingssalen tordner mod de advokater og revisorer, der hjælper bagmænd med at hvidvaske penge fra prostitution. Men der er uenighed om, hvordan man bedst bekæmper den ulovlige kvindehandel.

Ofre for kvindehandel skal hjælpes og bagmændene straffes.

Det er der bred enighed om blandt politikerne i Folketinget oven på DR's dokumentar "Prostitutionens Bagmænd", der blev sendt mandag aften.

Slaveri på dansk jord

Socialdemokraternes socialordfører, Mette Frederiksen, mener, at vi må gøre op med os selv, om vi vil have slaveri på danske jord.

- Vil vi have et samfund, hvor mennesker er til salg eller ej? Vil vi have slaver i vores land? Ved at tage stilling til de spørgsmål, kan vi beskytte kvinderne bedre. For det er et grundprincip, at Danmark ikke har slaver, mener Mette Frederiksen.

Venstres retsordfører, Kim Andersen, reagerer også skarpt på afsløringerne:

- Det er kriminelt, forkasteligt og dybt ulykkeligt, at advokater og revisorer har medvirket til trafficking. Jeg forventer, at politiet indleder en efterforskning, og at de pågældende bliver ført til doms. Det er omgåelse af skattereglerne på bekostning af handlede kvinder, siger Kim Andersen.

Uenighed om købesex-forbud

Men uenigheden viser sig i spørgsmålet om, hvad man generelt skal gøre for at komme kvindehandlen til livs. Kim Andersen mener ikke, at vi i Danmark skal kriminalisere kundekredsen, der benytter de handlede kvinder.

- Vi må passe på retssikkerheden. For de mænd, der færdes i det miljø, kan det være svært at skelne. Er kvinden i jobbet fordi hun selv har valgt det, eller fordi hun er tvunget til det? Derfor er jeg skeptisk omkring at kriminalisere kunderne, siger han.

Mette Frederiksen så personligt gerne et forbud mod købesex, men det er der ikke opbakning til i hendes parti.

- Der er familiefædre og gifte mænd, som er involveret i slaveri en gang imellem efter arbejde. Og det er bare ikke i orden. Derfor kan jeg ikke understrege kraftigt nok, at vi må have en kulturkamp på dette område, siger Mette Frederiksen.

Hun henviser til, at cirka hver sjette danske mand opsøger prostituerede, og at det ikke kun er voksne kvinder, men også helt unge piger på 14 år, der er handlet til Danmark.

Prostitution i Danmark

Der er ingen, der præcis ved, hvor mange prostituerede, der er i Danmark. Den seneste opgørelse fra Videns- og formidlingscenter for Socialt Udsatte viser, at der er mere end 5.567 herhjemme, der prostituerer sig.

Køn og prostitution

De fleste prostituerede er kvinder. Den præcise kønsfordeling kendes ikke.
De mandlige prostituerede sælger primært sex til andre mænd. Nogle sælger til både mænd og kvinder.
De fleste mænd, der sælger sex, opfatter sig selv som homoseksuelle, men der findes også heteroseksuelle mænd, der er prostituerede.

Familieforhold

Mere end halvdelen af de prostituerede kvinder har hjemmeboende børn. Hver tredje kvinde bor alene med sine børn.

Kontakt med socialforvaltningen

Hovedparten af kvinderne på massageklinikker er i kontakt med en sagsbehandler, men kun få har oplyst sagsbehandleren om prostitutionen.

Kvinder på massageklinik

Ni ud af ti prostituerede kvinder er tilknyttet en massageklinik og er ikke misbrugere af hårde stoffer.
De fleste af kvinderne har ingen eller en kort erhvervsrettet uddannelse. 8 % har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
Mange af kvinderne på massageklinikker holder kortere eller længere pause fra prostitutionen. Når de vender tilbage, skyldes det langt overvejende økonomiske grunde.
En undersøgelse viser, at hver tredje kvinde på en massageklinik overvejer at ophøre med prostitution, og cirka hver anden forestiller sig at være ude af prostitution inden for en periode af fem år.

Kunder

14 % af alle danske mænd har på et tidspunkt i deres liv købt sex af en prostitueret. Det viser en dansk undersøgelse fra 2005.
Tendensen er, at andelen af mænd, der har købt sex, stiger med alderen.
Nogle få mænd, der køber sex, er ensomme, handicappede eller mænd, der ikke kan få kontakt med kvinder.
De fleste undersøgelser, der findes om prostitutionskunder, viser imidlertid, at kunderne ikke adskiller sig fra mænd generelt, når man ser på alder, bopæl, civilstand, erhverv og økonomiske forhold.
Det er vidt forskelligt, hvor mange erfaringer med sexkøb kunderne har – fra en gang i livet til ugentlige sexkøb gennem adskillige år.
Nogle køber sex i visse perioder eller ved særlige lejligheder. Det kan for eksempel være, når en mand ikke har en fast partner, eller når partneren er bortrejst eller syg. Det kan også være i forbindelse med kundens egne rejser uden partner.

Kilde: Kompetencecenter Prostitution