Demonstranter skulle ikke ses ved endnu et Kina-besøg

Operationsbefaling fra 2004 siger, at demonstranter skulle stå et sted, ”de ikke kan ses”.

Det handlede mere om synlighed end om sikkerhed, da demonstranter skulle gemmes væk under et kinesisk statsbesøg i 2004. Det mener en tidligere politichef. (Foto: © Dennis Lehmann, Scanpix)

P1 Orientering er kommet i besiddelse af en hidtil ukendt operationsbefaling, der blandt andet beskriver, hvordan politiet skal håndtere demonstranter under den kinesiske parlamentsformand, Wu Bangguos, besøg i Danmark i 2004.

Et besøg, der ikke har været beskrevet før.

Radioprogrammet har talt med flere af de involverede politifolk, som ikke tidligere er stået offentligt frem. De fortæller, at demonstranter også dengang så vidt muligt skulle holdes skjult under kinesiske besøg.

- Vi fik at vide fra ledelsen: ’Prøv at holde demonstrationerne lidt væk fra vores besøgende, fordi de kan ikke lide, at der står nogle demonstranter og har en anden mening. Det bliver der jo slået hårdt ned på i deres eget land’, fortæller Gunnar Sallov, der var en af operationslederne i Københavns Politi under besøget i 2004.

At det handlede mere om synlighed end om sikkerhed, bekræfter hans kollega, Allan Christensen, der var chef for Radiotjenesten under operationen.

- Det var helt klart, at de skulle ikke blive set af den kinesiske VIP, fordi det ville være krænkende over for ham. Fordi man kan jo rent sikkerhedsmæssigt sagtens holde dem inde bag ved noget hegn, men det kan man jo se igennem. Så det er synligheden, der er issuet, siger Allan Christensen til P1 Orientering.

Ikke ses fra området ved Den Lille Havfrue

Den 13 sider lange operationsbefaling fra 2004 beskriver, hvordan politiet skal hjælpe den kinesiske parlamentsformand og hans kone rundt og besøge blandt andet Christiansborg, Amalienborg, Avedøreværket og Den lille Havfrue i dagene fra den 31. maj til 2. juni 2004.

"Eventuelle demonstrationer henvises til området ved Lystbådehavnen. (de ikke kan ses fra området ved den lille havfrue.)", står der blandt andet i operationsbefalingen fra 2004

Derfor er den politiaktion, der skal tage sig af det kinesiske pars besøg ved Den lille Havfrue særligt interessant at læse om nu 14 år senere, forklarer den daværende chef for Radiotjenesten, Allan Christensen.

- Der står, at eventuelle demonstranter henvises til området ved lystbådehavnen. Og det er helt normalt at skrive det i en operationsbefaling. Men så står der så i parentes, ’de kan ikke ses fra området ved Den lille Havfrue’. Det er usædvanligt at skrive det på den måde, men det opfylder i hvert fald så kravet om, at han ikke kan se dem. Og hvis man går ind og kigger på området derude, så var der andre steder, de kunne stå. Men der kan de jo ses, forklarer Allan Christensen til P1 Orientering.

Det står ikke specielt tydeligt

Operationsbefalingen nævner gentagne gange mulige demonstranter fra meditationsbevægelsen Falun Gong og konstaterer altså blandt andet, at demonstranter ved Den lille Havfrue skal stå et bestemt sted, hvor de ikke vil kunne ses.

Alligevel fremgår det ikke entydigt af teksten, at det også er det, der er formålet med det hele. Det er de to politifolk enige om.

Men det kan nemt tolkes sådan, forklarer, den daværende chef for Radiotjenesten, Allan Christensen.

- Det står ikke specielt tydeligt. Men det var noget, som allerede i 2004 var en ting, som man vidste alle sammen, at de skulle ikke kunne ses. Det står ikke sådan hugget ud i sten, at han ikke må kunne ses. Men det kan nemt tolkes, når man læser den, at det er det, man gerne vil have, siger Allan Christensen til P1 Orientering

I givet fald er det noget, man kan læse mellem linjerne, forklarer også Gunnar Sallov, der sad i kommandostationen og styrede betjentene på gaden under besøget.

- Det står jo ikke i teksten, at de slet ikke må ses. Det gør det ikke. Der står bare, at vi skal forsøge at afvikle det på en fornuftig måde, stille og roligt, siger han.

Og du siger, at man kan læse det mellem linjerne, når man er med i sådan en operation og er med til at skrive den her operationsbefaling?

- Ja, så kan man læse det mellem linjerne, siger Gunnar Sallov til P1 Orientering.

En lidt skjult ordre

Hvis man læser operationsbefalingen, står der som noget af det første, at "Politiets efterretningstjeneste ikke er i besiddelse af oplysninger om konkrete trusler rettet mod Parlamentsformanden eller besøget i øvrigt".

Men samtidig står der som en del af trusselsvurderingen, at "et officielt kinesisk besøg vil kunne afføde demonstrationer, der er rettet mod menneskerettighedsspørgsmål i Kina".

Her bider Allan Christensen særligt mærke i, at der under et selvstændigt punkt om demonstrationer står:

"Der er fra Den Kinesiske Ambassade meddelt, at (…) omkring 100 Falun Gong fra henholdsvis Danmark, Sverige, Norge og Tyskland har planlagt at forstyrre Parlamentsformandens besøg i Danmark ved:

- Den 31. maj 2004 at demonstrere på Rådhuspladsen og

- Den 01. juni 2004 demonstrere på Christiansborg Slots Plads, hvor forskellige folketingsmedlemmer er inviteret til at holde taler til støtte for Falun Gong."

Og at der herefter om politiets arbejde står, at "Det er opgaven at (…) programmet for Parlamentsformandens besøg kan gennemføres uforstyrret [og at] demonstrationer ikke griber forstyrrende ind i besøget"

- Der står, at de har planlagt at ’forstyrre’ hans besøg i Danmark ved at demonstrere. Og samtidig står der længere nede, at besøget skal gennemføres uforstyrret. Det er en lidt sjov måde, det står på. Jeg tænker, at når man forstyrrer ved at demonstrere, som der står deroppe, og der står længere nede, at man må ikke forstyrre, så må man heller ikke demonstrere. Men vi skriver ikke en operationsbefaling, at man ikke må demonstrere. Fordi det må man godt. Men den er underlig tvetydig, siger Allan Christensen til P1 Orientering.

Senere i operationsbefalingen står der en smule mere klart, at:

"Der opstilles Civile Anholdelsesgrupper, hvoraf nogle skal være i uniform, som skal følge eventuelle (...) demonstrationer i form af f.eks. Falun Gong, som formodes at ville/kunne gribe forstyrrende ind i Parlamentsformandens besøg her i landet."

Og her er Allan Christensen mindre i tvivl om, hvordan disse anholdelsesgruppers opgave skal forstås.

- Deres opgave er jo helt klart, at når parlamentsformanden, som det har været sagt gennem årene, ikke kan tåle at se orangeklædte eller Falun Gong, jamen, så er det simpelthen at sørge for, at de ikke bliver set.

Så selvom der ikke står, at de ikke må blive set her, så tænker du, at det kan alligevel give det signal eller hvordan?

- Det mener jeg absolut, at det kan. Det kan godt være en lidt skjult ordre til, at de ikke skal kunne ses, siger den daværende chef for Radiotjenesten, Allan Christensen, til P1 Orientering.

Gæsterne skal have en god oplevelse

I det hele taget er hverken han eller operationsleder Gunnar Sallov i tvivl om, at formålet med deres arbejde var så vidt muligt at forhindre demonstranter i at blive set.

Selvom det ikke er skrevet entydigt operationsbefalingen, var de sikre på, at det var den opgave, de skulle løse.

- Nu skal man jo altid sørge for ikke at fornærme sine gæster. Det er jo god politik. Og det var ikke af sikkerhedshensyn. Det var ene og alene for ikke at fornærme kineserne. Vi ville godt stå på god fod med kineserne, og derfor var det det, det drejede sig om. Det drejede sig ikke om det andet, siger Gunnar Sallov.

Hvor sikker kan du være på det? Hvordan kan du vide det?

- Det var jeg sådan set ikke i tvivl om, når jeg mærkede stemningen og hvordan, vi talte sammen om, at det var det, det gik ud på. Det var ikke sikkerhed. Det gik ud på én eneste ting: Gæsterne skal have en god oplevelse, forklarer Gunnar Sallov, der var en af operationslederne under besøget.

Den kinesiske parlamentsformands besøg i Danmark i 2004 kan derfor blive noget af det, den gennedsatte Tibet-kommissionen nu også skal til at undersøge.

Kommissionens arbejdsområde blev allerede før sommerferien udvidet, så kommissionen denne gang skal undersøge alle officielle besøg fra Kina fra 1995 og frem. Det skete efter, at tre andre politiledere var stået frem i P1 Orientering og havde fortalt om, hvordan de og deres kolleger også tilbage i 2002 og i 1995 havde forhindret demonstranter i at blive set under kinesiske besøg i København.