'Den her reform skaber ulighed, men det gør vi med åbne øjne’

Ingen almindelige danskere interesserer sig for gini-koefficienten, vurderer finansministeren.

Hvis regeringen kommer igennem med sit skatteudspil, øges uligheden i Danmark.

Helt præcist vil den såkaldte gini-koefficient blive øget med 0,46 procentpoint, fremgår det af udspillet.

Dermed vil Danmark ifølge regeringens egne beregninger lade sig overhale af Finland og Norge, når man måler uligheden i et samfund ud fra gini-koefficienten.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger, at regeringen helt bevidst går efter at øge uligheden, da det samlet set vil være godt for dansk økonomi.

- Den her reform skaber ulighed, men det gør vi med åbne øjne, siger Karsten Lauritzen på dagens pressemøde, hvor en række ministre præsenterer regeringens skatteudspil.

- Problemet i Danmark er, at alt for mange står uden for arbejdsmarkedet, og hvis vi gerne vil have flere trukket ind på arbejdsmarkedet, så gør vi det ved at belønne dem. Og når vi belønner folk, der arbejder, så skaber vi ulighed.

Derfor bliver Danmark ”et lidt mere ulige land” end i dag, hvis regeringen kommer igennem med sit udspil til en skattereform.

- Sådan er det. Hvis man vil flytte folk fra passiv, offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet til at sørge for, at Danmark bliver et rigere og mere velstående land, bliver man nødt til at øge uligheden en lille smule, siger Karsten Lauritzen.

Der er i regeringens egne beregninger over gevinsten ved skatteudspillet set bort fra konsekvensen af lavere registreringsafgift på biler samt afskaffelsen af skat på fri telefon.

Stop jer selv

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) fastslår, at Danmark både før og efter en skattereform vil være et af de mest lige lande i verden – eksempelvis mere lige end Sverige og Tyskland, påpeger han.

Simon Emil Ammitzbøll mener desuden, at journalisters interesse for den øgede ulighed er overdrevet, da regeringen med sit udspil kun lægger op til at øge uligheden ”marginalt”, som han siger.

- Stop jer selv. Det her er på uligheden nogle fuldstændig marginale betragtninger. Danmark er fortsat et af verdens mest lige lande og mere lige end vores nabolande. Det er substansen i det her, og substansen er, at de fleste mennesker får en lempelse, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Finansminister Kristian Jensen (V) mener heller ikke, at et halvt procentpoint fra eller til på gini-koefficienten er noget, der på nogen som helst måde optager almindelige danskere.

Det er primært journalister og oppositionspolitikere, der er optagede af det, mener finansministeren.

- Jeg har været rundt i rigtig mange forsamlingshuse, og jeg har aldrig nogensinde fået et spørgsmål omkring gini. Men jeg har fået masser af spørgsmål om, hvad regeringen vil gøre for, at virksomheder kan ansætte flere mennesker, og hvad regeringen vil gøre for, at opsvinget kan få fat, og dem uden for arbejdsmarkedet kan komme indenfor.

- Noget af det, der skal gøres for at få folk ind på arbejdsmarkedet, er, at gevinsten ved at komme i arbejde bliver større. Betyder det noget for forskelsbeløbet? Ja, det gør det, men det er rent faktisk hele idéen ved, at forskelsbeløbet bliver større.

- Så jeg er sikker på, at I og mange andre journalister vil spørge om gini. Det sker aldrig blandt danskere. De er interesserede i, om opsvinget får flyvefærdig, og det her er et udspil, der forlænger opsvinget, siger Kristian Jensen.

Kritik fra S

Udmeldingen om mere ulighed fra regeringen har allerede fået socialdemokratisk kritik i form af et tweet fra socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun er ikke tilfreds.

Hendes kritik har dog hurtigt fået Venstre-folk til tasterne for at påpege, at den tidligere S-ledede regering selv øgede uligheden.

Herunder er det eksempelvis chefen for Venstres Center for Kommunikation og Politik, Jesper Kraft, der svarer:

https://twitter.com/Kraftzinger/status/902461332250914816

Hvis regeringen får flertal for sine skatteplaner, vil Danmark blive et mere ulige land og rykke fra en 3. til en 5. plads på OECD's opgørelse over, hvor store forskelle der er i indkomsterne i de forskellige OECD-lande - målt ved gini-koefficienten: