Den kriminelle lavalder hæves til 15 igen

Regeringen gør i dag op med forgængerne, og hæver igen den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år.

Den kriminelle lavalder hæves igen til 15 år. (Foto: Neil Gould © Stock Xchng)

Børn og voksne skal behandles forskelligt, også i det danske retssystem.

Det mener i hvert fald regeringen, der torsdag understreger den holdning ved at hæve den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år.

- For den tidligere regering var en central del af løsningen på problemerne med ungdomskriminalitet at behandle børn som kriminelle voksne. Lad mig sige det klart - det kan man ikke, udtaler justitsminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Dømte gøres straffri

Regeringens lovforslag, der torsdag vedtages af Folketinget, vil medføre, at gerningsmænd, der på gerningstidspunktet ikke var fyldt 15 år, og hvis straffesag endnu ikke er endeligt afsluttet, når lovændringen træder i kraft (den 1. marts 2012), ikke kan straffes.

Derudover vil de gerningsmænd, der allerede har modtaget straf, men som på gerningstidspunktet var under 15 år, blive gjort straffrie og i stedet overdraget til de sociale myndigheder.

De skal stå klar med de nødvendige tiltag for denne type kriminelle som eksempelvis anbringelse uden for hjemmet eller pålæg om at være hjemme i bestemte tidsrum.

- Det er meget vigtigt for mig og regeringen, at kommunerne lever op til dette ansvar og ikke lader nogen unge kriminelle falde igennem systemet, udtaler Bødskov.

Sat ned trods anbefaling

Den kriminelle lavalder blev den 1. juli 2010 nedsat fra 15 til 14 år, selvom et flertal i den daværende regerings ungdomskommission var imod nedsættelsen og i stedet var tilhængere af ikke-strafferetslige muligheder.

Det var de især, fordi sænkelsen forventedes at have en negativ kriminalpræventiv effekt i forhold til målgruppen i stedet for en positiv.

Justitsministeriet vil ydermere ændre reglerne for kriminalitet begået af personer under 15 år, så det ikke længere medtages på de forskellige typer straffeattester, herunder børneattester.

Ændringen af den kriminelle lavalder forventes at træde i kraft den 1. marts 2012.