Den radikale 2020-plan i korte træk

De Radikales 2020-plan fremlægges kl.13 i dag, men allerede nu kendes planens hovedtræk.

De Radikale fremlægger i dag deres 2020-plan. (Foto: © Keld Navntoft, Scanpix)

Det er først kl.13 i dag, De Radikale vil fremlægge deres 2020-plan, men det har ikke afholdt landets medier fra løbende at offentliggøre punkter fra den.

De foreløbige punkter i planen, som er De Radikales forsøg på at finde 47 millarder til hullets i statskassen, ser således ud, fordelt under tre overskrifter.

Skat:

* Lette skatten på arbejde med i alt 10,7 milliarder kroner.

* Beskæftigelsesfradraget øges fra 5,6 til 7,6 procent. Det koster 4,8 milliarder.

* Topskattegrænsen hæves. Det koster fem milliarder.

* Multimedieskatten afskaffes. Det koster 0,4 milliarder.

* Hver husstand skal kunne få fradrag på op til 30.000 kroner for istandsættelser af boligen, som sparer energi.

* Pengene skal blandt andet hentes ved at øge de grønne afgifter med 3,2 milliarder og øge afgifterne på usunde fødevarer med 4,4 milliarder.

* Samtidig ophæves skattestoppet på ejerboliger fra 2016.

Uddannelse og forskning:

* Folkeskolen skal forbedres for én milliard om året stigende til 1,5 milliard om året i 2020. Lærerne skal have mere efteruddannelse og tid til undervisning.

* Der skal investeres otte milliarder kroner i forskning, viden og innovation for at skabe økonomisk vækst og øget produktivitet gennem en bedre uddannet arbejdsstyrke.

* 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse mod 87 procent i dag. Det skal ske gennem bedre uddannelsesvejledning og flere praktikpladser.

Digitalisering:

* Hente 2,25 milliarder kroner ved at afskaffe papirblanketter og i stedet digitalisere stort set al kontakt mellem borgere, virksomheder og det offentlige.

* Sikre at 95 procent af kontakten foregår digitalt i 2018. Eksempelvis pas, kørekort, flyttemeddelelser, skoleindskrivning.

* Forbyde kommuner, regioner og staten at opkræve oplysninger fra borgere og virksomheder, som det offentlige allerede har indhentet før.

Forsvar:

* Spare én milliard kroner på at skrotte værnepligten og lukke Hjemmeværnet.

Efterløn:

* Gennemføre regeringens tilbagetrækningsreform, som skaffer 18 milliarder kroner ved at forringe efterlønnen og fremrykke en højere folkepensionsalder.

Kilde: "Tag ansvar 2020 - Radikale Venstres genopbygningsplan".