Departementschef: Rønn ville ikke orientere Folketinget

Selv da Brithe Rønn Hornbech forstod omfanget af statsløsesagen, afviste hun at orientere Folketinget, siger departementschef.

Ifølge tidligere departementschef i Integrationsministeriet Claes Nilas ville Birthe Rønn Hornbeck ikke orientere Folketinget i statsløsesagen. (Foto: Eun-Hae Choi © Scanpix)

Selv da daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) mere end et år efter de første advarsler blev klar over, at Integrationsministeriet ikke havde overholdt de internationale konventioner, afviste hun at orientere Folketinget.

Det fortæller tidligere departementschef Claes Nilas i Statsløsekommissionen.

Den 12. november 2009 sender Indfødsretskontoret et notat, der gør det klart for Nilas og Rønn, at der er problemer med at overholde en konvention, som giver unge statsløse særlig adgang til statsborgerskab.

Hold da op, lidt rystende. Vigtigt at få ryddet op, skriver Claes Nilas på notatet. Og Rønn kvitterer ved at skrive Claes, snarest på sagen.

Kræver orientering af Folketinget

På et efterfølgende møde med Nilas afviser Birthe Rønn Hornbech dog at give en generel orientering af Folketinget, som det er normalt, når ministeriet ændrer praksis for behandling af sagerne.

- Hun lagde op til, at hvis vi genoptog de konkrete sager sager om statsborgerskab, så ville sagerne komme til Folketinget, når Folketinget skulle vedtage lovforslagene om tildeling af statsborgerskab.

- Men jeg mente, at det her var en praksisfastslæggelse efter en konventionsundersøgelse. Og det kræver en generel orientering af Folketinget. Det får man ikke ved, at de enkelte sager bare kommer. Det kræver en generel orientering.

- Det er mig uforståeligt, hvorfor vi ikke skulle give Folketinget en generel orientering og i stedet bare rette op og ekspedere sagerne, siger Claes Nilas.

- Ministeren synes, jo, at nu skal vi have ekspederet på den rigtige måde, og så kommer sagerne.

I kontakt med statsministeriet

Claes Nilas kontakter Statsministeriet for at få et møde med Statsministeriets departementschef Karsten Dybvad.

Han ville have en bekræftelse på, om det ikke var rigtigt, at sagen burde forelægges for Folketinget.

- Jeg havde brug for moralsk opbakning til, om jeg havde forstået det rigtigt.

- Den får jeg. Han siger noget i retning af, at han er helt enig, og hvis jeg får yderligere problemer i sagen, må jeg endelig vende tilbage, siger Claes Nilas.

Først i januar 2010 bliver Folketingets indfødsretsudvalg orienteret om sagen. På det tidspunkt havde Birthe Rønn Hornbech ifølge Claes Nilas siden august 2008 kendt til problemet.

/ritzau/

Facebook
Twitter