Depressionsramte over 37 år skal selv punge ud

Depressionsramte danskere kan kun få tilskud til psykolog, hvis de er mellem 18 og 37 år. R og S foreslog i sommer, at ordningen blev udvidet til at gælde alle. Men det forslag er nu strandet.

Malene Lotz sidder i dag med en gæld på flere tusinde kroner efter psykologsamtaler på grund af tilbagevendende depression. (© DR)

Danskere med diagnosen depression har god grund til at tjekke fødselsåret på det gule sygesikringskort.

For er de over 37 år, må de selv gribe til lommerne for de dyre konsultationer hos psykologen.

Satspuljeaftalen på sundhedsområdet, der blev indgået i sidste uge, ændrer nemlig ikke på den ordning, som flere partier og Depressionsforeningen kalder direkte diskriminerende.

Et dybt mørkt hav

I juli kunne TV Avisen fortælle om Malene Lotz, der lider af tilbagevendende depression.

- Det hele føles meget, meget mørkt, som om man svømmer i et dybt mørkt hav. Man kan ikke finde ud af at navigere, og jo mere man prøver på at få det til at holde op, jo værre bliver det, sagde hun.

Hun var 43 år, da hun fik stillet diagnosen depression. Og derfor skulle hun selv betale alle regningerne hos psykologen. I dag står hun med en gæld på flere tusinde kroner.

Som det er i dag, kan man godt få tilskud til psykologsamtaler, der typisk koster 900 kroner for en enkelt konsultation.

Patienten skal selv betale 300 kroner og så giver staten et tilskud på de resterende 600. Men det gælder kun hvis man er mellem 18 g 37 år.

Ordningen kalder både Socialdemokratiet og de Radikale for diskrimination, og forud for satspuljeforhandlingerne lagde psykiatriordførerne fra de to partier op til, at alle depressionsramte danskere skal kunne søge tilskud til psykologsamtaler.

Men i sidste uge blev aftalen for sundhedsområdet forhandlet på plads mellem partierne. Og tilskudsordningen blev der ikke rørt ved. Man skal stadig være mellem 18 og 37 år for at kunne få tilskud.

Mange penge at hente

Beregninger fra Danske Regioner viser ellers, at hvis man omfattede ordningen til at gælde alle personer, ville den samlede gevinst for samfundet være 700 millioner kroner. Om året.

- Det må forventes at ordningen fremover også vil forkorte sygemeldinger blandt de 38-54-årige, står der blandt andet i rapporten fra i år.

For det er netop forebyggelsen af sygemeldinger og dermed sygedagpenge og andre overførsler, der kan spare systemet for store summer.

Radikal skuffelse

Det var psykiatriordfører for de Radikale, Anne Marie Geisler Andersen, der i sommer foreslog en udvidet ordning.

- Det var vores store ønske, og det ærgrer mig selvfølgelig, siger hun til DR Nyheder.

- Satspuljen var meget lille i år, og hvis man skulle have udvidet ordningen til at gælde alle danskere, skulle man have brugt en meget stor del af hele puljen - og så var det gået uforholdsmæssigt meget ud over andre områder, siger hun.

Var det et urealistisk forslag?

- Måske i år med den lille satspulje. Men ikke i det store hele, hvis man kigger på beregningerne, og hvad der er at spare rent samfundsøkonomisk, siger hun til DR Nyheder.

Til december kommer der en evaluering af den nuværende tilskudsordning og på baggrund af den vil sundhedsminister Bertel Haarder indkalde satspuljepartierne for at drøfte, om der er grundlag for at udvide ordningen.

Facebook
Twitter