Der er ikke luget meget ud i skattejunglen

De seneste ti år er der fremsat 261 lovforslag om skat. Kun seks love er blevet ophævet, viser analyse.

Trods skiftende regeringers hensigt om det modsatte har skattelovgivningen vokset sig større og tættere det seneste årti, viser ny analyse. (Foto: Torben Christensen /Scanpix © 2015 Han Myung-Gu og Mads Claus Rasmussen)

Skattelovgivningen er en ufremkommelig jungle af love og regler, der vokser sig stadigt tættere år efter år - selv om skiftende ministres har ønsket at luge ud.

De seneste ti år er der blevet fremsat 261 lovforslag på Skatteministeriets område, og kun seks skatte- og afgiftslove er ophævet. Det viser en gennemgang af skattelovgivningen fra 2007 til 2017 foretaget af den juridiske tænketank Justitia.

Dermed er der i alt 696 love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger på skatteområdet.

- Virksomheder kommer til at bruge uforholdsmæssigt meget tid på at holde sig orienteret om nye regler og indrette sig efter det. Det øger risikoen for, at en virksomhed, der gerne vil følge alle regler, laver fejl, siger skatteadvokat Mette Juul.

VLAK-regeringen har det som et mål i sit regeringsgrundlag at forenkle lovgivningen, og et skattelovråd skal komme med bud på, hvordan man kan rydde op i regeljunglen.

Mette Juul peger også på, at høringsfristen på 28 dage ikke er overholdt i seks af ti skattelovforslag fra 2007 til 2017.

Hun nævner på fedtafgiften, som blev indført i 2011 men ophævet igen i 2013.

Under høringen påpegede flere eksperter, at afgiften var meget kompleks og svær at gennemskue.

/ritzau/