Det betyder spareplanen for dig

Loft over børnepengene, kortere dagpengeperiode og øget brugerbetaling på voksenuddannelse. Vi skal spare 24 milliarder. I dag blev regeringen enig med DF om hvordan.

Mange familier vil opleve at få et mindre beløb i børnepenge i fremtiden. (© Colourbox)

Regeringen og Dansk Folkepartis spareplan betyder, at du, selvom du har indbetalt penge til din A-kasse, kun kan være på dagpenge i to år mod de fire år, som er gældende i dag.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen fredede ellers netop dagpengeperioden for tre år siden, da han var beskæftigelsesminister.

- Selv om det er et forslag, der har været diskuteret i mange år, så er det ikke på den politiske dagsorden, sagde han dengang.

Men nu bliver dagpengeperioden afkortet fra den 1. juli, så alle personer, som bliver arbejdsløse herefter, må nøjes med 24 måneders dagpenge.

Danskere, som i dag er dagpengemodtagere, bevarer retten til at modtage dagpenge i den periode, som de hidtil har forventet, dog højest i to år efter forslaget er trådt i kraft.

Loft over børnepenge

Regeringens og Dansk Folkepartis pakke sætter desuden et loft over, hvor meget en familie kan få pr. år i børnepenge - altså i børnefamilieydelse. Beløbet er fastsat til 30.000 kroner.

Loftet bliver indført løbende fra 2011-2013 og vil ende med en besparelse i 2013 på en milliard kroner om året.

Begrundelsen for loftet er, at børnefamilieydelsen er en stor post på statens budget. Samtidig mener regeringen og DF, at andet og tredje barn ikke er så dyrt som det første, blandt andet på grund af søskenderabat i daginstitutioner.

Dyrere at tage voksen- og efteruddannelse

Hvis du overvejer at læse et eller flere fag på den almene voksenuddannelse, vil du også kunne mærke den nye spareplan.

Deltagerbetalingen vil nemlig blive hævet på en række almene voksen- og efteruddannelseskurser.

Høreapparater, tolke og feriepenge

Herudover vil personer, der har problemer med dansk - eller med hørelsen - blive ramt af genopretningsplanen.

Ifølge planen skal der spares 15 millioner kroner på tolkebistand i både 2012 og 2013. Og tilskuddet til høreapparater vil blive beskåret med 159 millioner i løbet af de næste tre år.

Og så er der dårligt nyt til helt nyuddannede: Regeringen og DF vil afskaffe feriedagpenge til dimittender, hvilket skal betyde en besparelse på 200 millioner kroner de næste tre år.

Du kan læse mere om, hvor der skal spares, og hvor der skal tilføres penge i Aftale om genopretning af dansk økonomi