Det koster 14 milliarder at slippe af med husdyr-MRSA

Husdyr-MRSA findes i næsten alle danske svinebesætninger, konstaterer ekspertgruppe i rapport.

Eksperter anbefaler, at ejerne af svinestaldene skal forpligtes til at etablere bad ved staldene. Og de anbefaler øget kontrol og oplysning. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Bakterien husdyr-MRSA bliver dyr at slippe af med. Bakterien findes i dag i næsten alle de danske svinebesætninger, konstaterer den ekspertgruppe, der sidste år blev indkaldt af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det skete, efter at der havde været stor politisk debat om bakterien, der er en trussel for syge og svagelige, men sjældent er årsag til alvorlig sygdom hos sunde og raske mennesker.

MRSA har nemlig fået lov at sprede sig i Danmark. Og udgangspunktet for at bekæmpe bakterien er blevet forringet gennem årene.

Nu vil det koste cirka 14 milliarder kroner at udrydde husdyr-MRSA i Danmark, skønner ekspertgruppen på baggrund af, hvad de betegner som konservativt skønnede beregninger.

- En sådan løsning må opvejes mod den samlede risiko, husdyr-MRSA udgør for folkesundheden, skriver eksperterne.

Husdyr-MRSA er et problem i det danske sundhedsvæsen, fastslår ekspertgruppen. Sundhedsvæsenet bruger betragtelige ressourcer på at forebygge spredning af bakterien.

Det vigtigste fokuspunkt her og nu er ifølge eksperterne at begrænse risikoen for at bære husdyr-MRSA fra svinestaldene ud i samfundet.

- Man skal med andre ord tilstræbe, at færre mennesker bliver bærere af husdyr-MRSA, og at færre dermed kan bære det ind på sygehuset til syge og svagelige personer, skriver eksperterne.

Løsningsforslag mod MRSA-bakterien

  • Ekspertgruppen anbefaler blandt andet, at ejerne af svinestaldene skal forpligtes til at etablere bad ved staldene. Og de anbefaler øget kontrol og oplysning.

  • Derudover opfordrer de til at øge overvågningen af spredningen til andre dyr end svin.

  • Og endelig ønsker de mere forskning. Blandt andet i alternativer til antibiotika. Og i hvorfor økologiske svin og frilandsdyr har en lav forekomst af MRSA.

  • Men helt centralt er, at der fortsat sker en reduktion i landbrugets brug af antibiotika, fastslår eksperterne. Særligt hos svineproducenterne.

/ritzau/

Facebook
Twitter