DF afkræver Thyra Frank svar: Skal stille i folketingssalen

Den nyudnævnte ældreminister Thyra Frank (LA) skal svare på spørgsmål i Folketingssalen efter interview om tilstanden på landets plejehjem.

Som ny ældreminister er Thyra Frank (LA) allerede indkaldt i samråd af S og SF for at få kastet lys over fejl i ældreplejen. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2016) (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Efter blot en uge som ældreminister kan Thyra Frank (LA) se frem til at skulle svare på spørgsmål om regeringens ældrepolitik i Folktingssalen.

Dansk Folkeparti indkalder nemlig den nyudnævnte minister i en såkaldt forespørgselsdebat i Folketingssalen. Det sker på baggrund af en række udtalelser, Thyra Frank gav i et interview med Tv2, hvor hun blandt andet slog fast, at ansvaret for svigt i ældreplejen ligger hos kommunerne – og ikke hos hende.

- Vi vil have ældreministeren i Folketingssalen til at forklare, hvad man gør for at rette op på de problemstillinger, der er, når det er helt tydeligt at ældre ikke får den værdige behandling, de skal have. Og også for at fortælle Folketinget, at den attitude man har haft om, at det er kommunerne og kun kommunernes sag, ikke holder, siger Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup.

'Det er jo kommunerne'

Sagen om Thyra Franks udtalelser begyndte, da den nye minister i weekenden forholdt sig til en sag om en plejehjemsbeboer, der måtte gå rundt med gennemblødte bukser, fordi hans ble ikke blev skiftet i tide.

- Det er jo kommunerne, der har selvstyre, lød det fra ældreministeren, der på siden på modspørgsmålet om, hvorvidt det ikke var for nemt at sige som minister på området, svarede:

- Det er ikke for nemt, for det er de muligheder, der er, sagde hun til Tv2.

Og det får nu Peter Skaarup til at reagere:

- Mulighederne for bedre ældreforhold er der, men det kræver, at attituden også er, at Folketinget og regeringen kan gøre noget ved det, når det halter ude i kommunerne. Der skal man være optimist og ikke pessimist og bare sige, at det er kommunernes opgave, og det kan vi ikke gøre noget ved.

De omkring 50 årlige forespørgselsdebatter udmunder ofte i, at partier vedtager en beslutning om det debatterede emne, og her er Dansk Folkeparti klar til at gå imod den nye minister, skulle det blive nødvendigt:

- Thyra Frank er minister med de rigtige holdninger, men spørgsmålet er bare, om hun får gjort noget ved det. Der har vi tænkt os at indkalde til en forespørgselsdebat i Folketinget for at sikre, at regeringen gør noget ved det – og at ældreministeren gør det, siger Peter Skaarup.

Frank: Jeg tager mit ansvar alvorligt

Thyra Frank har nu først indkaldt Ældresagen og Kommunernes Landsforening til et møde om forholdene i ældreplejen senere i denne uge.

Og selvom den første uge som ældreminister har været har været 'hård' og 'bevægende', mener ministeren selv, at hun tager sit ansvar alvorligt:

- Det her er da noget, jeg ikke har prøvet før. Og selvom jeg havde talt med min mand om, at der ville være dage, der ikke var så sjove, så havde jeg ikke regnet med, at de kom så hurtigt, siger hun.

Fortryder du, at du i interviewet fik sagt, at det ikke var dit ansvar men kommunernes?

- Jamen jeg sagde i og for sig ikke, at det ikke var mit ansvar. Det, jeg ville forklare, var, om det kommunale selvstyre. Og det fik jeg så gjort på en ualmindelig dum måde, så det kunne misforstås. Men jeg har aldrig haft tanken, at det ikke var mit ansvar.

- Jeg tager mit ansvar meget alvorligt, siger ældreminister Thyra Frank.

Ministeren er allerede tidligere på ugen blevet indkaldt i samråd om sagen om forholdene i ældreplejen af SF og Socialdemokratiet.

Facebook
Twitter