DF-annonce rammer plet… Statistisk set

Hvis alle danskere udgjorde otte personer, hvor mange ville så være kvinder, børn eller etnisk danske? DF’s kampagne ”Vores Danmark” skaber debat. Nu undersøger DR’s Databaseredaktion, hvordan portrættet statistisk set burde se ud.

(Foto: GRAFIK: Mads Rafte Hein © (c) DR)

”Vores Danmark – der er så meget, vi skal passe på” lyder skriften hen over et billede af otte danskere og en venlig hund med gylden pels. Otte danskere, der ifølge formand for DF, Kristian Thulesen Dahl, symboliserer sammenhold og fællesskab, der skal passes på og værnes om.

De otte personer i

kampagnen
består af to ældre mennesker, to voksne, to unge og to børn. Det ligner en familie i flere generationer, der er samlet til et gruppefoto. Den lille gruppe ser alle ud til at have en etnisk dansk baggrund. Det har fået flere privatpersoner til at skabe en modreaktion på billedet af ”Vores Danmark”, som Dansk Folkeparti har valgt til deres
kampagne
.

Én af dem er Alex Ferlini, der har delt et alternativt gruppeportræt på Facebook under overskriften ”Vores Danmark – det er så meget, vi skal passe på.” Her optræder 14 personer (og en hund, der er et gadekryds), hvis etniske herkomst er mere sammensat end Dansk Folkepartis. Hans billede har fået 13.000 likes og knap 4.500 delinger på Facebook.

Alternative portrætter af Vores Danmark

Netop sammensætningen af de otte personer i Dansk Folkepartis

kampagne
har givet anledning til kritik.

- Jeg bryder mig ikke om, når nogen tager patent på, hvad Danmark er. Det virker meget ekskluderende på mig, siger Birgit Bjerre fra Mårslet til TV2. Hun har også delt et alternativt portræt af ”Vores Danmark” på Facebook.

Men spørgsmålet er, hvor langt fra eller tæt på portrættet af de otte personer i Dansk Folkepartis

kampagne
kommer fra den sammensætning befolkningen faktisk har.

Sådan er befolkningen sammensat

DR’s Undersøgende Databaseredaktion har hentet data om køn, herkomst, aldersfordeling og kæledyr fra Danmarks Statistik. Fordeler man data om befolkningen repræsentativt på otte personer, ser portrættet således ud:

  • Fire er kvinder, fire er mænd.

  • To er børn, fordi aldersgruppen 0-19 år, ifølge Danmarks Statistik, udgør 23 procent af befolkningen. To er unge i alderen 20-39 år, der udgør 25 procent af befolkningen. To vil være i aldersgruppen 40-59, fordi denne gruppe udgør 27 procent af befolkningen – og endelig vil to personer være over 60 år gamle, da denne gruppe udgør 25 procent af den danske befolkning.

  • I kampagnen fra Dansk Folkeparti optræder otte personer, der tilsyneladende har dansk etisk oprindelse. Hvis man kigger på sammensætningen af befolkningen i forhold til etnisk oprindelse udgør indvandrere og efterkommere af indvandrere per 1. januar 2016 ifølge Danmarks Statistik 12,3 procent af befolkningen. Det betyder, at der ud af otte danskere vil være én person, der ikke er af dansk oprindelse, hvis portrættet skal være repræsentativt. Men denne ene person vil i så fald være en person, der er sammensat af mange forskellige nationaliteter. Som grafikken viser stammer halvdelen fra et europæisk land, mens den anden halvdel er en sammensat størrelse af nationaliteter fra Asien, Afrika og Amerika.

  • Hvis man skulle udvide portrættet til at omfatte Danmarks mest populære dyr i fangeskab, så er det faktisk ikke en hund, der skal med. Det er nemlig et svin. Eller for at være statistisk korrekt 17 svin. Taler vi kæledyr er hunden også overhalet. Det er er nemlig katten, der i 2000 var det mest populære kæledyr. Ifølge den seneste opgørelse af danskernes kæledyr fra Danmarks Statistik var der i 2000 646.000 katte i Danmark, mens der var 546.000 hunde.

  • Skulle man vælge den mest populære hunderace til portrættet, skal racen ikke være en Golden Retriever. Ifølge en opgørelse fra Dansk Kennelklub er den mest populære race i Danmark Labradoren.

Ekspert: Et stereotypt billede

Selvom annoncen på mange områder repræsenterer danskerne statistisk set, så er det ikke underligt, at mange danskere har reageret negativt på den. Det mener Johannes Andersen, der er lektor på Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet
på Aalborg Universitet.

- Billedet rummer en

stereotyp
udgave af danskerne. Det er afbalancerede, smilende åbne danskere. Men det afspejler ikke de sociale forskelligheder, der er blandt danskerne, hvis man tager et repræsentativt udsnit, og det er det, folk reagerer på, siger han.

"Vores Danmark" kampagne fra Dansk Folkeparti. (Foto: Dansk Folkeparti © (Billede fra Facebook))

Johannes Andersen påpeger, at personerne på billedet ikke er valgt for at skulle ligne et repræsentativt udsnit at befolkningen, men for at være en familie, som de, der er enige med Dansk Folkeparti, gerne vil have danskerne skal se ud.

- På samme måde som det for nogle danskere bliver et billede de gerne vil spejle sig i, så bliver det for dem, der er uenige et billede de bestemt ikke vil spejle sig i, og det er i virkeligheden det der gør annoncen så stærk. Den skaber en

reaktion
, siger Johannes Andersen.

DF: Det er bare en familie fra Jylland

Han fortæller at

reaktionen
og utilfredsheden med annoncen blandt nogle danskere, formentlig er tilsigtet fra Dansk Folkepartis siden, fordi en god
kampagne
netop skal tvinge modtageren til at reagere på budskabet.

Hos Dansk Folkeparti fortæller folketingsmedlem Søren Espersen, at det aldrig har været hensigten, at personerne på billedet skulle være repræsentative for befolkningen. Ifølge ham er personerne på billedet en familie fra Jylland og nogle venner.

- Det er altid de såkaldte anti-racister, der bringer race ind i debatten. Det er som en sygelig besættelse. Havde den familie haft en adoptivsøn fra Ghana havde han selvfølgelig også været med på billedet. Vi har slet ikke tænkt over hudfarve, siger Søren Espersen.

Han kalder det direkte forargeligt, når politikere og dem som laver billeder som modsvar udvælger folk alene på grund af deres hudfarve eller

udseende
.

- Hvis du ser Obama eller Trump tale, så er der altid en puertoricaner, en asiat, en farvet, en dværg, en på to meter og en mand i kørestol bag ved. Alle ved, de kun er udvalgt, fordi de ser sådan ud, og det kunne vi aldrig finde på. Tænk, at være den der bliver valgt kun på grund af sit

udseende
, siger Søren Espersen.

Facebook
Twitter