DF foreslår minimumsnormeringer i ældreplejen

Hvis det står til Dansk Folkeparti, skal tiltaget på børneområdet kopieres og indføres på landets plejehjem.

Dansk Folkeparti vil indføre et minimum af plejere på danske plejehjem for at sikre bedre forhold for de ældre. Det siger formand Kristian Thulesen Dahl på partiets sommergruppemøde. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

De ældre på plejehjemmene skal have bedre forhold. Derfor skal der indføres lovpligtige minimumsnormeringer i ældreplejen, lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

- Det er vigtigt, at samtidig med man laver minimumsnormeringer på børneområdet også laver det på ældreområdet. Ligesom med hvor mange børn, der må være per pædagog, der er det det samme, man skal gøre med de ældre, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl på partiets sommergruppemøde.

Hvor meget personale, der som minumum skal være på plejehjemmene, har partiet ikke lagt sig fast på.

- Den diskussion skal nu i gang. Det kan eksempelvis være, at om natten, når der i dag er én plejer til stede til måske 40 beboere, hvoraf mange er demente, at man så laver en standard der hedder, at man ikke må være alene som nattevagt. At der skal være flere til stede.

Formand Kristian Thulesen Dahl vil gøre forholdene bedre for de ældre, så der ikke er en enkelt nattevagt til eksempelvis 40 plejekrævende beboere, siger han på DF's sommergruppemøde.

Har du et forslag til, hvor mange ældre der må være per plejer i ældresektoren?

- Vi har ikke et bestemt tal, for vi tror, der kan være forskel på det, afhængigt af om man har et plejehjem med svært demente borgere eller mere raske. Det kan være, det skal være forskellige standarder, siger Kristian Thulesen Dahl.

Frygter besparelser på ældreområdet

Baggrunden for foreslaget er, at partiet frygter, at der på sigt vil komme besparelser på ældreområdet i takt med et stigende antal ældre.

- Vi kan jo se, at mange kommuner sparer på ældreområdet og fører penge over på andre områder, så hvis ikke man sikrer at lave nogle barrierer for, at pengene skal bruges på ældre, så vil der blive besparelser i årene fremover. Det vil vi gerne undgå med det her initiativ, siger Kristian Thulsen Dahl.

Flere partier - og også dit - har været bekymret for minimumsnormeringer, fordi dem, der har en bedre pleje, så vil drosle ned til det, der er det lovpligtige. Bekymrer det dig ikke længere?

- Vi har haft en diskussion i mange år. Men vi må bare sige, at når man gør det på børneområdet, og det har regerngen og støttepartierne besluttet, så må man også gøre det på ældreområdet, siger Krsitian Thulesen Dahl.

Stor og dyr opgave

De seneste år har kommunerne meldt om stor mangel på sosu-uddannet plejepersonale, som er nødvendigt med det stigende antal ældre. Så med minimumsnormeringer vil der være behov for, at endnu flere vil vælge at uddanne sig til plejesektoren.

Kristian Thulesen Dahl mener, at netop minimumsnormeringer vil få en positiv betydning for, om flere får lyst til et job i branchen.

- Når der er historier derude om dårlige behndling af ældre mennesker, så skræmmer man jo folk væk. Det, at der er en vis standard på plejehjemme, kan også medvirke til, at flere vil søge ind i plejesektoren, siger han.

Han håber også, normeringerne vil være en del af løsningen på de problemer, Folketinget er blevet gjort opmærksomme på i forbindelse med en dokumentar om dårlige forhold på to plejehjem i Aarhus Kommuner.

Det lyder lidt dyrt, har I regnet på, hvad det vil koste?

- Det er klart, det koster penge. Også afhængigt af, hvordan man udmønter det. Men nu kan vi se, at vi igennem de seneste år har sendt milliarder af kroner ud i ældreplejen i kommuner, og efterfølgende sparer de alligevel. Det handler om, at de penge, staten kommer med til kommunerne, de skal baseres på lovgivningsmæssige minimumsstandarder, siger han.

Dansk Folkeparti vil nu have en diskussion med regeringen og de andre partier samt Ældre Sagen om normeringerne.

Facebook
Twitter