Tema Kontanthjælpsloftet

DF forsvarer lavere rådighedsbeløb til enlige med børn på kontanthjælp

Det skal kunne betale sig at arbejde - også for enlige forsørgere på kontanthjælp, understreger Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti ser fin logik i, at enlige forsørgere bliver ramt hårdere af kontanthjælpsloftet, end V-regeringen lagde op til, siger fungerende beskæftigelsesordfører Marlene Harpsøe (tv.) (Foto: casper christoffersen © Scanpix)

Når et flertal af de blå partier senere på ugen stemmer for kontanthjælpsloftet, kan enlige forsørgere på kontanthjælp med børn se frem til at få et lavere rådighedsbeløb, end Venstre lagde op til i sit oprindelige udspil.

Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesministeren til Socialdemokraterne, som bruger svaret til at lange kraftigt ud efter Dansk Folkeparti, der lægger stemmer til lovforslaget.

Loft over kontanthjælpen
 • Regeringens kontanthjælpsloft vedtages på torsdag og vil især ramme enlige forsørgere og mennesker med handicap.
 • Retten til særlig støtte og boligstøtte forsvinder, hvis man rammer kontanthjælpsloftet.
 • Loftet er på mellem 10.849 kroner og 15.385 kroner alt efter familiestørrelse.

Men hos Dansk Folkeparti giver det god mening at stille de enlige forsørgere dårligere end i det oprindelige udspil.

- Det et ikke sådan, at man decideret udvælger en bestemt gruppe og siger, at det er dem, der skal rammes særligt i forhold til andre, siger Dansk Folkepartis fungerende beskæftigelsesordfører, Marlene Harpsøe.

Men det skal kunne betale sig at arbejde, siger ordføreren - også for de enlige forsørgere, som i dag får mest ud at være på kontanthjælp, fordi de ifølge ordføreren får en del tillægsydelser.

- Det er rigtigt, at nogle grupper vil føle, at de mister mere end andre grupper, men det hænger sammen med, at det også er en gruppe, der har et større rådighedsbeløb og derved ikke vil kunne se en fordel i at få et ordinært arbejde, medmindre man indfører kontanthjælpsloftet, siger hun.

I svaret til Socialdemokraterne står der for eksempel, at en enlig med to børn oprindeligt kunne se frem til et årligt rådighedsbeløb på 127.100 kroner med det nye kontanthjælpsloft, mens lovforslaget lægger op til, at denne gruppe kun skal have et rådighedsbeløb på 123.500 kroner, hvis ellers huslejen ligger på 6.230 kroner.

En reduktion på 3.600 kroner årligt.

 • Sådan skal du forstå rådighedsbeløb
 • Dit rådighedsbeløb er det beløb, du har til dine variable udgifter som tøj, mad, gaver, rejser og fornøjelser, efter du har betalt alle dine faste udgifter.
 • Rådighedsbeløbet afhænger i høj grad af, hvordan din livssituation ser ud.
 • For folk med en sund økonomi mener forbrugerrådet Tænk, at det som tommelfingerregel skal være:
 • 5.000-6000 kroner om måneden for singler
 • 8.500-10.000 kroner om måneden for samlevende
 • + 2.500 kroner per barn for børnefamilier
 • Kilde: Forbrugerrådet Tænk