DF freder Støjberg for ulovlig instruks seks dage før samråd

Det centrale er at forbyde såkaldte ”barnebrude” – ikke vælte en minister, siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal ikke frygte sit ministerliv, hvis det står til Dansk Folkeparti. (Foto: Jens Astrup/Scanpix 2017) (Foto: JENS ASTRUP)

Seks dage før et samråd på Christiansborg, hvor integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) skal stå skoleret for oppositionen i sagen om mindreårige asylansøger-par, freder regeringens støtteparti ministerens fremtid. Det sker, selvom instruksen vel og mærke var ulovlig ifølge Folketingets Ombudsmand.

Men der er ingen grund til at kritisere ministeren for instruksen, siger partiets udlændingeordfører Martin Henriksen i et interview med DR Nyheder.

I dagens udgave af Politiken vurderer professor emeritus Jørgen Grønnegaard Christensen og juraprofessor Steen Rønsholt ellers, at Inger Støjberg har handlet ”groft ulovligt”, idet hun udsendte instruksen om at adskille parrene, selvom der i udkastet til instruksen fra embedsværket indgik et forbehold om, at alle sagerne skulle vurderes individuelt. Det mener professorerne udgør en skriftlig advarsel til ministeren om, hun var i gang med at gøre noget ulovligt, da hun fjernede forbeholdet.

DF: Ofte plads til fortolkning af lovligheden

Martin Henriksen, to professorer vurderer, at Inger Støjberg umiddelbart har handlet ”groft ulovligt”. Hvad er din kommentar til det?

- Det tager vi stille og roligt i Dansk Folkeparti. Jeg har det sådan, at man som politiker skal udfordre systemet, udfordre juristerne og embedsfolkene på de opfattelser og på den rådgivning, som de giver. Der er selvfølgelig forskel på at være folketingsmedlem og at være minister, men jeg har da ofte fået forlagt notater af forskellig karakter, som siger nogle af de forslag, som vi kommer med, ikke kan lade sig gøre. Nogle gange har vi jo så sagt: ’Okay, jamen, så må vi se, om vi kan finde en anden vej derhen. Nogle gange har vi sagt, at vi kører videre med det, som vi har lagt frem som vores politik. Og ofte viser det sig jo, at det alligevel godt kan lade sig gøre.

Men der er vel også forskel på at udfordre konventionerne og gøre noget, der ifølge eksperter er klart ulovligt?

- Jamen altså, jeg mener helt oprigtigt, at vi har et alvorligt demokratisk problem, hvis det ender med at blive sådan, at hver gang der bliver lagt et notat eller et udkast til en pressemeddelelse eller en instruks eller til en anden form for noget, der skal offentliggøres på en eller anden måde, at så skal politikerne bare sige ja hver gang. Så bliver vi nødt til som politikere at udfordre de juridiske fortolkninger, der kommer.

Den ene vurdering kan være så god som den anden

Men det fremgår jo af sagen, at ministeren har rettet i det her udkast, som hun får fra sine embedsmænd, og det har hun sågar erkendt. Er det ikke rimeligt at antage, at hun dermed har haft kendskab til, at en generel instruks ville være et brud på lovgivningen?

- Jamen, det har jo været forskellige vurderinger af det her. Det er vist ingen hemmelighed. Og den ene vurdering kan jo være ligeså god som den anden vurdering.

Men er man som minister ikke nødt til at stå på ryggen af de vurderinger, som ens egne embedsfolk foretager?

- Jamen, der tror jeg, vi bliver nødt til at holde fast i, at der jo har været forskellige vurderinger.

Hvilke forskellige vurderinger er det?

- Jeg har forstået det sådan, at ministeriets opfattelse var, at det godt kunne lade sig gøre, at sige at man helt generelt forbyder barnebrude – at det på et tidspunkt har været vurderingen. Og så har man så ændret den opfattelse hen ad vejen. Så har der jo været forskellige vurderinger.

Loven skal holdes

Men man skal vel forsøge at få sin politik igennem inden for de rammer, som nu engang er lagt fast i lovgivningen?

- Ja, det er jo klart. Sådan skal det selvfølgelig være. Det er ikke unormalt, at der på Christiansborg er forskellige opfattelser af, om man kan noget eller ikke kan noget. Om det ligger indenfor Grundloven, på kanten af Grundloven eller om det er indenfor konventionerne eller udenfor konventionerne. Det er der løbende drøftelser af – og givetvis også ovre i ministerierne, så det er ikke noget, der unaturligt.

Af lovgivningen fremgår det jo, at der skal være en konkret, individuel vurdering. Hvordan kan det nogensinde blive til et fortolkningsspørgsmål?

- Der er forskellige vurderinger af, om den instruks har været lovlig eller ulovlig. Man kan jo godt have en vurdering af, at hvis nogen er under 18 år, så er der tale om en barnebrud, og så må det ikke finde sted på danske asylcentre.

DF er uenig i fortolkningen

Men er du enig i, der skal være en individuel vurdering af sagerne?

- Vi har den opfattelse i Dansk Folkeparti, at lovgivningen skal laves om, så barnebrude bliver lavet om på danske asylcentre. Der er usikkerhed omkring, hvordan lovgivningen skal fortolkes. Det er hele baggrunden for den her sag. Med den tvivl der er blevet skabt, vil det bedste være, hvis vi laver en lovændring, så barnebrude bliver forbudt.

Jeg forstår godt, du vil ændre lovgivningen. Men er du enig i, at den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for at gøre det her?

- Nej, det er jo det, der er blevet skabt tvivl om. Det har været vores opfattelse, at der var mulighed for at komme med den instruks, som ministeren kom med. Det har også være opfattelsen ovre i ministeriet, og det har også være ministerens opfattelse.

Barnebrude?

Nu nævner du konsekvent barnebrude. Der er ikke særligt mange eksempler på asylansøger-par, hvor den ene part er under 15 år. Tværtimod er der flere eksempler på 17-årige piger og mænd på alt fra 18 til 30 år. Falder det også ind under begrebet barnebrude?

- Ja, det gør det. Vi ved jo ikke, om de er blevet gift som 13-årige i deres hjemland. Jeg ved, at nogen har sammenlignet det her med en dansk pige på 17 år, der har en dansk kæreste, som måske er 18, 19, 20, 22 år. Men det er jo en dårlig sammenligning.

Hvorfor?

- Fordi de kommer fra en anden kultur, hvor der måske er nogle familier, der har aftalt, de skal giftes. Måske er de allerede blevet gift i hjemlandet som 13-årige. Det ved vi jo sådan set ikke noget om. Den bedste beskyttelse af pigerne vil være, hvis vi sagde, det er forbudt. Så må man blive gift, når man bliver 18 år.

Men man kan vel godt være et par som eksempelvis 17 og 26-årig?

- Det er jo meget normalt i det danske samfund. Men man bliver nødt til at forholde sig til, at de her mennesker kommer fra en kultur, hvor tingene foregår på en anden måde. Hvis man ikke har øje for det, så forstår man ikke den problemstilling, vi står overfor.

Støjberg kritiseres kun for manglende forbud

Alternativet mener, ministeren skal gå af efter den her sag. Kan du få øje på, der er grund til at kritisere ministeren for at udsende den her instruks?

- Jeg synes, partierne skal få styr på deres prioriteringer. Jeg er helt med på, Alternativet har som ønske, at hele regeringen træder tilbage og dermed også integrationsministeren træder tilbage. Det er deres mål. Vi har ingen plan i Dansk Folkeparti, der går i retning af, at vi skal kritisere ministeren for det her, eller vi skal vælte nogen minister. Vi mener, at hvis man skal kritisere ministeren for noget, så er det, hun ikke fremlægger et lovforslag, der gør fænomenet barnebrude ulovligt på danske asylcentre.

- Det er diskussionen om barnebrude, der er det fuldstændigt centrale i sagen for Dansk Folkeparti. Ikke en klapjagt på ministeren.

Inger Støjberg har ikke ønsket at lade sig interviewe til DR i dag. På torsdag er der samråd i sagen. Alternativet - har som nævnt - krævet udlændingeministerens afgang, mens Radikale og Enhedslisten vil afvente samrådet, før de tager stilling.

Facebook
Twitter