DF: Nej til aftale om Grønlands olie

Grønland skal ikke eje den olie og gas, som i dag tilhører rigsfælleskabet, siger Søren Espersen, der er grønlandsordfører for Dansk Folkeparti. Partiet vil stemme imod Grønlands nye selvstyrelov.

Grønland skal ikke eje den olie og gas, som i dag tilhører rigsfælleskabet, siger Søren Espersen. (Foto: DR © DR)

Dansk Folkeparti stemmer imod Grønlands selvstyrelov, som Folketinget behandler til efteråret. Partiet er imod den politiske aftale i selvstyrekommissionen, som giver Grønland ret til at forvalte undergrundens mulige ressourcer af olie og gas.

Det siger partiets grønlandsordfører, Søren Espersen, som sidder i selvstyrekommissionen med den tidligere socialdemokratiske justitsminister Frank Jensen som formand.

Danmark vil gradvist få modregnet hele bloktilskuddet på tre milliarder kroner om året, men resten af olie-indtjeningen vil ifølge kommissionens forslag tilfalde Grønland.

Ud over bloktilskuddet

- Frank Jensen og kommissionens andre medlemmer har besluttet, at Grønland skal have hele undergrunden, også når det danske bloktilskud fra Danmark eventuelt er afviklet. Det er vi meget utilfredse med, siger Søren Espersen til Ritzau.

Eksperter anslår, at grønlandsk undergrund kan rumme op til 73 gange mere olie end den danske del af Nordsøen.

I øjeblikket er råstoffer et fælles dansk-grønlandsk anliggende, men overgår til hjemmestyret. Så betaler Grønland alle udgifter til indvinding, men høster alle indtægterne.

Facebook
Twitter