DF og Regeringen har forhandlet delaftale på plads: 600 millioner til at rense forurening

Midlerne fra nedlægning af regionerne skal gå til at rense forurenede grunde.

Det er blandt andet i Harboøre, midlerne skal bruges, hvor et giftdepot på 110 tons fra Cheminova ligger begravet. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

- Vi har besluttet, at vi vil øge indsatsen for at bekæmpe de såkaldte generationsforureninger.

Sådan lød det fra finansminister Kristian Jensen (V) søndag aften, hvor regeringen og Dansk Folkeparti har forhandlet en delaftale af sundhedsreformen på plads.

De vil prioritere to forurenede områder omkring Grindsted og Harboøre, fordi de to områder har særligt store udfordringer, siger de.

De 600 millioner, der er afsat til projektet kommer fra nedlæggelsen af regionerne, der frigiver 500 millioner og yderligere 100 millioner, som de har forhandlet sig frem til.

Ekstra 600 millioner

Regionerne bruger cirka 430 millioner årligt på at rense forurenede grunde. Aftalen her har afsat ekstra 600 millioner over en tiårig periode, siger Kristian Jensen.

- Det kommer oven i det, man allerede laver fra regioneres side. Det er 600 millioner, der ikke ville komme, hvis ikke vi lavede sundhedsreformen. Det er altså en ekstra indsats i forhold til, hvad vi gør i dag.

Ved at flytte regionernes opgaver over til staten, mener regeringen, at der er en besparelse på 50 millioner årligt fra 2020 til 2030. Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), forholder sig kritisk til, at de rent faktisk kan frigøre de penge.

- Regionerne bruger størstedelen af ressourcene på dialog, ingeniører, geologer, gravemaskiner, der skal fjerne jordforureningen. Det bliver ikke billigere af, at staten skal have de medarbejdere til rådighed, siger hun.

Regionerne renser grundvandet

Ud over sygehuse har Danmarks fem regioner ansvaret for flere miljø- og forureningsopgaver i dag. Blandt andet står de for at finde, undersøge og oprense forurenede grunde for blandt andet at sikre rent drikkevand.

Sundhedsreformen går blandt andet ud på at nedlægge regionerne. I dag har Danmark fem regioner, som blandt andet står for sygehusene.

Hvis et flertal i Folketinget støtter sundhedsreformen, vil den træde i kraft 1. januar 2021.

Du kan få et overblik over, hvad regeringen vil med sundhedsreformen her.

Ni kendte generationsforureninger i Danmark

  • Grindstedværket, Grindsted: Forurening med giftigt spildevand.

  • Kærgård Klitplantage nord for Esbjerg: Forurening med giftigt spildevand fra blandt andet Grindstedværket.

  • Gammel fabriksgrund ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

  • Cheminovas nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

  • Høfde 42 ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

  • Skuldelev, Frederikssund: Forurening ved byen Skuldelev med klorerede opløsningsmidler fra metal-virksomhed.

  • Naverland ved Albertslund: Forurening med klorerede opløsningsmidler.

  • Den tidligere Collstrup-grund ved Esrum Sø: Arsenforurening fra virksomheden Collstrup.

  • Lundtoftevej 150 og 160, Lyngby: Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidligere køleskabsfabrik.

  • Kilde: Miljø- og fødevareministeriet

FacebookTwitter