DF og S: For dårligt at postnummeret afgør chancen for pension til ældre nedslidte

10 kommuner har tildelt færre end tre seniorførtidspensioner.

På Christiansborg forhandler partierne med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) for bordenden lige nu om en ændring af seniorførtidspensionen. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Det er stærkt utilfredsstillende, at postnummeret har betydning for chancen for at få tildelt en seniorførtidspension.

Det mener Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Siden 2014, hvor seniorførtidspensionen trådte i kraft, har 10 af landets 98 kommuner tildelt færre end tre af de særlige seniorførtidspensioner til ældre, nedslidte borgere.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at det er geografien, der bestemmer, om du er nedslidt eller ej, og om du skal have mulighed for at gå på pension, siger Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn.

Hvis man efter mange år på arbejdsmarkedet er så nedslidt, at man ikke kan passe et arbejde - og man samtidig har under fem år til folkepensionen - kan man komme på seniorførtidspension, der lyder på mellem cirka 16.000 og 18.000 kroner før skat om måneden.

- Der er rigtig mange nedslidte – også flere end dem, der har fået tilkendt seniorførtidspension. Så jeg synes, det er for dårligt af kommunerne. Noget kunne tyde på, de har for lidt kendskab til reglerne, siger DF's beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted.

DF: Speciallæge skal afgøre seniorførtidspensionen

Lige nu forhandler Socialdemokratiet og DF med regeringen om en ændring af seniorførtidspensionen, der for fem år siden blev lanceret som efterlønnens afløser.

DF's beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, vil lade det være op til en speciallæge at afgøre, om en ældre borger er så nedslidt, at der skal tildeles en seniorførtidspension. (Foto: © Katrine Emilie Andersen, Scanpix)

I dag er det kommunen, der afgør, om en borger skal have tildelt seniorførtidspension. Men det vil DF ændre på.

- Det er ikke jobcentret eller ens egen læge, der skal afgøre, om man kan få en seniorførtidspension. Det skal være en speciallæge, der skal komme med en indstilling, siger Bent Bøgsted.

Han skal senere i dag til næste forhandlingsmøde hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Ministeren er enig i, at det er "dybt utilfredsstillende", at 10 kommuner stort set ikke har taget den fem år gamle ordning i brug.

- Det bekræfter vigtigheden af, at vi nu finder nogle nye løsninger for dem, der på baggrund af deres arbejdsmæssige og helbredsmæssige situation, har brug for at stoppe lidt før på arbejdsmarkedet. Vi bliver nødt til at tænke os om og ryste hovedet og se, om vi kan udvikle en anden og bedre model, siger Troels Lund Poulsen.

Hvordan den model konkret skal se ud, vil ministeren ikke løfte sløret for.

- Indtil videre samler jeg gode forslag op i forhandlingerne, og så kommer vi til at konkludere lidt senere her i løbet af marts/april. Men jeg er sådan set åben over for mange af de forslag, der er på bordet, siger ministeren.

Artiklen fortsætter under grafikken.

S: Forbedret seniorførtidspension kan ikke stå alene

Der er bestemt brug for at få ordningen til at virke bedre, men den vil aldrig være nok i sig selv, betoner Socialdemokratiets Leif Lahn.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn, vil gerne være med til at forbedre seniorførtidspensionen. Men det kan ikke stå alene - der er også brug for en differentieret pensionsalder, mener han. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

- Det her med, at man får seniorførtidspension alt efter, hvilken kommune man bor i, det viser bare med al tydelighed, at der er brug for en rettighed i forhold til at gå af tidligere på arbejdsmarkedet, siger han med henvisning til Socialdemokratiets eget pensionsudspil.

Det bygger på idéen om en differentieret pensionsalder, der tager højde for antallet af år på arbejdsmarkedet og tilgodeser nedslidtes behov for at gå tidligere på pension.

- Jeg synes bestemt, vi skal kigge seniorførtidspensionen igennem og se, om vi ikke kan få flere kommuner til at bruge den rigtigt. Men seniorførtidspensionen kan altså ikke stå alene, og det viser det her med al tydelighed.

- Det skal jo ikke være din bopæl, der afgør, om du vurderes som nedslidt eller ej, siger Leif Lahn.

På kortet herunder kan du se de 10 kommuner, der har tildelt 0-2 seniorførtidspensioner. Der er ikke taget højde for, at kommunerne har forskellige indbyggertal og borgersammensætninger.