DF revser Venstre-minister: Der er 'Wild West'-tilstande på fiskeriområdet

Dansk Folkeparti retter skarp kritik mod Eva Kjer Hansens håndtering af dansk muslingefiskeri.

Minister for fiskeri og ligestilling Eva Kjer Hansen (V) afviser beskyldningerne om at have begunstiget visse storfiskere. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

- Konkurrenceforvridende, grotesk og Wild West-lignende tilstande.

Det fløj med kritiske superlativer, da fiskeri- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen under et samråd tidligere i dag skulle svare på spørgsmål om dansk muslingefiskeri.

Samrådet sker blandt andet efter Berlingske har bragt en række historier, der dokumenter, at myndighederne i årevis har tildelt nogle af landets største muslingefiskere eksklusiv adgang til fiskeri i et særligt område, mens mindre fiskere har fået afslag.

- Det er små fiskere, som igennem 10 år har søgt om adgang til nyt fiskeri i deres egen baghave, men er blevet afvist, alt imens de inde fra kajen har kunnet stå og se, at de største inden for fiskeri kom sejlende langvejs fra, siger Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen, der har indkaldt Eva Kjer Hansen til dagens samråd.

Folketinget har ikke været underrettet

Den lille gruppe af storfiskere, som har haft unik adgang til fiskeriområdet har ifølge Ib Poulsen fået betydelige økonomiske gevinster som følge af myndighedernes tilladelser.

Dokumenter, som Berlingske har gennemgået, viser, at ét enkelt fartøj i et enkelt område indsamlede muslinger for omkring en million kroner i foråret 2018.

En af de største indvendinger mod Eva Kjer Hansen på dagens samråd handler om, at fiskeriministeren, ifølge blandt andre Ib Poulsen, har undladt at inddrage Folketinget omkring tildelingen af de omstridte tilladelser til forsøgsfiskeri.

Det er dybt kritisabelt, mener både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, eftersom forsøgsfiskeriet er omfattet af fiskeripakken, som et bredt politisk flertal indgik i 2016.

Derfor mener de to partier, at Folketinget skal underrettes, hvis der sker ændringer på området.

- Ministeren er gået uden om fiskerierhvervet, ministeren er gået uden om Folketinget, ministeren er også gået uden om sit støtteparti (red. Dansk Folkeparti), og ministeren har et kæmpe forklaringsproblem i denne her særdeles alvorlige sag, siger Ib Poulsen.

Storfiskere har i modsætning til en lang række mindre fiskere haft mulighed for at fiske efter muslinger i særlige områder. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Trods massiv kritik af fiskeriministeren vil Ib Poulsen ikke på nuværende tidspunkt trække tæppet væk under Eva Kjer Hansen ved at stille et mistillidsvotum.

- Nu har vi haft samrådet, og så tager vi diskussionen bagefter. Så må vi se, hvad det munder ud i.

Eva Kjer: Administrativ praksis

Eva Kjer Hansen afviser imidlertid beskyldningerne og henviser blandt andet til, at ændrede vilkår for forsøgsfiskeri - herunder storfiskernes omstridte fiskeritilladelser - hører til under administrativ praksis og dermed ikke er en del af selve fiskeripakken.

- Implementeringen af den nye ordning for forsøgsfiskeriet efter muslinger i Storebælt blev gennemført i styrelsen. Det er helt almindelig administrativ praksis. Jeg er ikke blevet orienteret vedrørende processen om tildelelse af tilladelser, og det er også fast praksis, siger Eva Kjer Hansen og understreger samtidig, at hun aktivt har forsøgt at skabe gennemsigtighed og lige vilkår for alle parter på området.

- Der hvor jeg har opdaget problemer, har jeg sørget for at rette op på de fejl og mangler, der måtte være for at sikre transparens og en lige behandling af aktørerne.

- Jeg synes, at jeg har rettet op på de forsømmelser, der har været omkring forsøgsfiskeri, siger Eva Kjer Hansen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter