DF: Send flygtninge tilbage til Tyskland

DF's forslag bryder dog med Dublin-konventionen, og derfor afviser Venstre at støtte op om det.

Martin Henriksen, Dansk Folkepartis udlændingeordfører, foreslår, at alle flygtninge kan afvises ved grænsen. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Dansk Folkeparti vil i næste uge fremsætte et lovforslag, der skal gøre det muligt at sende flygtninge tilbage til Tyskland med henvisning til, at de kommer fra et sikkert land.

Det fortæller Martin Henriksen, udlændingeordfører hos Dansk Folkeparti til DR Nyheder:

- Vi stiller et forslag i folketingssalen, som, hvis det vedtages, giver mulighed for at afvise flygtninge i forbindelse med midlertidig grænsekontrol.

Vedtages forslaget vil det sætte en decideret prop i tilstrømningen til Danmark, da langt størstedelen af asylansøgerne kommer til Danmark via Tyskland.

Konservative støtter i udgangspunktet Dansk Folkepartis forslag, mens Venstre mener, det ville være et brud på ”en række konventioner” og derfor vender tomlen ned til forslaget:

- De, der er registreret i Tyskland, sender vi allerede tilbage. For også at sende dem tilbage til Tyskland, som ikke er registreret, ville det kræve, at vi meldte os ud af en række konventioner, siger Marcus Knuth, udlændingeordfører hos Venstre.

- Vi er villige til at se på konventionerne. Men det skal ske i en international ramme og i samarbejde med andre lande. Vi melder os ikke ud af konventionerne fra den ene dag til den anden.

Marcus Knuth forbeholder sig dog retten til at se forslaget fra Dansk Folkeparti først.

  • Dublin-forordningen.
  • Forordningen, der er en aftale mellem EU-landene, Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein, skal sikre, at en asylansøgning, der bliver indgivet i et af disse lande, kun bliver behandlet i ét af dem.
  • Når politiet registrerer en flygtning i Danmark, tager de vedkommendes fingeraftryk og kører det igennem den fælles europæiske database over flygtninges fingeraftryk, Eurodac. Viser det sig, at en flygtning tidligere har søgt asyl i et andet land, kan de danske myndigheder sende vedkommende tilbage dertil.
  • Hvis en flygtning har en ægtefælle eller børn, der allerede har fået asyl eller er asylansøger i et europæisk land, er det dét land, der skal behandle ansøgningen om asyl.