DF stiller krav til regeringen: Radio24syv skal til Jylland

Det er et ”meget vigtigt krav” for DF, at Radio24syv rykkes til Vestdanmark i forbindelse med det kommende medieforlig. S bakker op.

Radio24syv har i dag hovedkvarter midt i København, men fremover bør kanalen bo i Vestdanmark, mener både DF og S. Her ses kanalcheferne Mikael Bertelsen og Mads Brügger i studiet. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Når kulturminister Mette Bock (LA) efter påske indkalder til forhandlinger om et nyt medieforlig, bliver hun mødt med et klart krav fra regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

Radio24syv, der i dag har hovedkvarter midt i København, skal flyttes til Vestdanmark og allerhelst Aarhus, lyder det fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl. DF har tidligere foreslået at flytte Radio24syv ud af København, men gør det nu til et decideret krav til VLAK-regeringen.

- Det er et meget vigtigt krav for os, fastslår Kristian Thulesen Dahl.

Der findes i dag to nationale taleradiokanaler, Radio24syv og DR's P1. De ligger begge i København, og det er ifølge Dansk Folkeparti udtryk for en geografisk ubalance.

Derfor skal den ene taleradiokanal, og det skal ifølge DF være Radio24syv, rykkes ud af hovedstaden.

- En stor del af vores fælles oplevelse af, hvad det er for et land vi lever i, kommer fra medierne. Og vi ved, at man rapporterer i udgangspunktet derfra, hvor man selv ser tingene, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Når vi netop finansierer to taleradioer via vores fælles kasse, så er det oplagt at sige, at den ene sender med udgangspunkt i hovedstadsområdet, og den anden sender med udgangspunkt i Vestdanmark og endda fra Danmarks næststørste by, Aarhus, siger DF-formanden.

Kan man ikke sagtens lave radio for jyder uden at sidde i Jylland?

- Jo, man kan sagtens lave radio for jyder eller fynboer og sidde i hovedstadsområdet. Ligeså vel som man kan lave radio for københavnere, selvom man sidder i Aarhus. Og det er måske det, vi skal til at indse. Hvis vi skal have et Danmark i balance, så behøver det hele ikke nødvendigvis være med udgangspunkt i København, siger Kristian Thulesen Dahl.

’Naturligt’ at kræve 24syv til Jylland

Konkret vil Dansk Folkeparti have skrevet en passus ind i det kommende medieforlig om, at Radio24syv – når kanalens otteårige sendetilladelse udløber i oktober 2019 – pålægges at sende med udgangspunkt i Vestdanmark.

Hvorfor er det lige Radio24syv og ikke P1, som I vil flytte til Jylland?

- Når vi har to taleradioer, og vi ønsker den ene flyttet til Vestdanmark, så kan man sige, at det kan være den ene eller den anden. Nu er Radio24syv en forholdsvis ny kanal, som vi har etableret ved et tidligere medieforlig og giver nogle penge, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Der skal jo være et nyt udbud i forhold til Radio24syv, hvor det er naturligt at stikke et krav ind om, hvor radioen placeres. Derfor synes vi bare, at det er mest naturligt, at det er i forhold til Radio24syv, at vi tager den her flytningsdiskussion, siger han.

Kulturminister Mette Bock (LA) har varslet, at hun præsenterer regeringens samlede udspil til et nyt medieforlig efter påske, og før det ønsker hun ikke at kommentere konkrete forslag til de kommende forhandlinger.

Man får en helt anden radio

Heller ikke medieordførerne fra regeringspartierne Venstre og Konservative, henholdsvis Britt Bager (V) og Naser Khader (K), vil forholde sig til Dansk Folkepartis krav om at flytte Radio24syv til Jylland.

- Jeg vil lade kulturministeren præsentere regeringens udspil, for det har hun gået og glædet sig til, og det kommer kort efter påske, siger Britt Bager.

- Det lyder spændende, men jeg vil vente med at mene noget om det, til efter regeringen har præsenteret sit udspil, siger Naser Khader.

Chefredaktør Jørgen Ramskov siger, at Radio24syv og kanalens budget i høj grad er afhængig af en høj frekvens af gæster i studiet, særligt folketingspolitikere og andre beslutningstagere, som primært befinder sig i København.

Med en flytning til eksempelvis Aarhus vil det ikke kunne lade sig gøre fremover, vurderer Jørgen Ramskov.

- Hvis man træffer beslutningen om at flytte hele radioen til Aarhus, så får man en helt anden radio. Så får man ikke Radio24syv, siger han.

S støtter DF-krav

Hos Socialdemokratiet er man imidlertid helt på linje med Dansk Folkeparti i forhold til at placere Radio24syv i Aarhus.

Partiet har tidligere talt varmt for netop at rykke radiostationen til Vestdanmark, og medieordfører Mogens Jensen (S) kalder det ”en hovedprioritet” at styrke den lokale og regionale mediedækning i Danmark.

- Så her er der et krav, som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er helt enige om, siger Mogens Jensen.

Han mener ligesom Kristian Thulesen Dahl, at Radio24syv med fordel kan placeres i Aarhus, men understreger, at partiet endnu ikke har lagt sig endelig fast på en by i Vestdanmark.

Hvorfor er det vigtigt for Socialdemokratiet at flytte Radio24syv til Jylland?

- Alle vores nationale taleradioer er jo funderet i København. Selvfølgelig har DR sine regionale stationer, men ellers er det jo alle sammen radiokanaler, der er placeret i København. Og det vil være rigtig fint for balancen i det danske mediebillede, at Radio24syv har sit udgangspunkt i Vestdanmark.

Hvorfor ikke rykke P1 til Vestdanmark?

- Nu har Danmarks Radio jo en regional dækning, og man har også P4, som er delvist regional. Så DR har allerede en regionalisering af sin programvirksomhed, siger Mogens Jensen.

- Jeg synes også, at Radio24syv – selvom de har udviklet rigtig gode programtyper og bidraget meget positivt til taleradio – har været og er meget københavnerfikserede. Det kunne være godt at få at et andet miks, hvor hovedudgangspunktet ligger i Vestdanmark, siger han.

Det står dog endnu ikke klart, om Socialdemokratiet overhovedet kommer til at deltage i medieforhandlingerne.

Regeringen og DF stiller nemlig krav til Folketingets øvrige partier om, at de skal acceptere den økonomiske ramme for det kommende medieforlig, som regeringen og DF er blevet enige om.

Det betyder eksempelvis, at Socialdemokratiet ifølge de blå partier skal acceptere en besparelse på 20 procent på DR over fem år.

Socialdemokratiet er imod en sådan besparelse, men partiet vil først efter regeringens præsentation af sit medieudspil svare endegyldigt på, om man er klar til at acceptere den økonomiske ramme og dermed indgå i forhandlingerne.

FacebookTwitter