DF: Stop flygtningestrømmen ind i landet

Kommunernes kvaler med at finde boliger til asylmodtagere skal løses ved at hjælpe flygtninge i deres nærområder, mener Dansk Folkeparti. Socialdemokraterne er uenige.

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti mener ikke Danmark skal tage imod flere flygtninge, heller ikke fra Syrien. (© DR)

- Grænsen er nået for lang tid siden.

Kommunernes problemer med at finde boliger til flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark, får Dansk Folkeparti til at kræve en ændret asylpolitik.

Partiets udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen mener, Danmark tager imod alt for mange flygtninge og håndterer de aktuelle store flygtningestrømme fra bl.a. Syrien helt forkert.

- Det her er noget, der vil skabe integrationsproblemer 10-20 år frem i tiden. Derfor er den eneste løsning, at vi politisk sætter os ned og finder nogle tiltag, der kan begrænse tilstrømningen, siger Martin Henriksen.

- Regeringen har mistet kontrollen over udlændingepolitikken. Når kommunerne begynder at sende folk på campingplads, er det fordi, at der ikke er plads til flere.

DK skal drive centre i nærområderne

En af de kommuner, der har problemer, er Tårnby, der har placeret ti flygtninge i hytter på en campingplads og fire på et hotel.

Der skal de bo, indtil kommunen har fundet dem en permanent bolig, og det koster 2,1 million kroner om året.

Selv om Danmark har internationale forpligtelser såsom FN's flygtningekonvention, afviser Dansk Folkeparti at man skal tage imod flere.

Men vil du lukke døren for folk, der er flygtet fra krig?

- Jeg vil hellere hjælpe dem i nærområderne. Det kan være, at Danmark skal tage ansvar for at drive nogle centre i nærområderne, i fællesskab med andre lande.

- Fordi man er flygtning, har man ikke krav på at være i Danmark til evig tid, det er simpelthen for vidtgående, siger Martin Henriksen.

Han mener, man med fordel kunne sende flygtninge, der opholder sig her i landet, ned til sådanne centre, og så hjælpe dem med for eksempel uddannelse og derefter sluse dem ud i samfundet igen.

S: Inhuman indstilling

Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører Mette Reissmann slår fast, at flygtninge skal hjælpes - også i Danmark - når de er på flugt fra tortur og død.

- Vil Dansk Folkeparti bare sende folk tilbage, når man ved med sikkerhed, at de enten bliver slået ihjel eller tortureret? Det er inhumant at have den indstilling til, hvordan vi hjælper folk, siger hun.

- Vi er i front i forhold til at hjælpe i nærområderne, og vi gør allerede meget dernede. Dem, der kommer hertil, er nogle, der kun er her midlertidigt, og i det øjeblik de får en bedring i deres hjemland, bliver de sendt hjem, lyder det fra socialdemokraten.

En midlertidig løsning

Hun påpeger, at kommunernes indkvartering af flygtninge i bl.a. campinghytter og på plejehjem er en midlertidig løsning, som skal ses i lyset af den aktuelle situation, hvor der kommer mange flygtninge fra især Syrien.

- Kommunerne arbejder jo på at finde en mere permanent bolig. Vi har aldrig haft så mange flygtninge inden for Europas grænser som nu, og det er ikke kun et dansk men et europæisk problem, siger Mette Reismann.

Martin Henriksen holder fast i, at det handler om politisk prioritering:

- Hvert år eller hvert andet år kommer der en ny krise i verden, og så render alle rundt og siger, det er den værste krise, vi har set i årtier.

- Der var også konflikter, da Dansk Folkeparti var støtteparti under VK-regeringen, men alligevel formåede vi at holde asyltallet lavt, fordi der var politisk vilje til det, siger han.

DF: Flere til Kina og Saudiarabien

I det hele taget vil Dansk Folkeparti have flygtningestrømmen spredt meget mere ud.

Martin Henriksen undrer sig over at Europa tager imod ganske mange asylansøgere og flygtninge, mens lande som Kina og Saudiarabien næsten ikke får nogen:

- Vi sammenligner os altid med lande som Sverige, men i virkeligheden burde lande som Saudiarabien og Kina tage imod langt flere.

Han erkender, at det ikke er en realistisk mulighed som situationen er lige nu, og opfordrer regeringen til at tage problemet op på EU-niveau og i FN-regi.