DF til Støjberg: Sørg for udlændingestramninger bliver brugt

Dansk Folkeparti erkender symbolpolitik, efter at en gennemgang viser, at en række udlændingestramninger har ingen eller ringe effekt.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) vil have udlændingeminister Inger Støjberg til at følge op på de stramninger, der endnu ikke er taget i brug. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Det er problematisk, når knap hver fjerde udlændingestramning enten ikke har været taget fuldt i brug eller ikke har haft nogen direkte effekt.

Budskabet kommer fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, der som repræsentant for regeringens støtteparti, har været med til at forhandle og stemme stramningerne igennem.

- Når der er så mange af stramningerne, som ikke er taget i brug, så er det selvfølgelig et problem. Derfor har vi også en forventning om, at ministeren følger op på det og sørger for, det bliver implementeret, siger Martin Henriksen til DR Nyheder.

Det er Jyllands-Posten, der har undersøgt effekten af regeringens 67 stramninger på udlændingeområdet.

Avisen har gennemgået samtlige stramninger og har fundet ud af, at 16 af dem ikke været taget fuldt i brug eller haft nogen direkte effekt.

Lovgivning med ringe effekt

Og det skyldes ifølge Martin Henriksen tre ting. Dels styrelserne ikke har administreret godt nok efter reglerne, dels har udlændingeminister Inger Støjberg (V) ikke fulgt godt nok op på det, og så er en række af de vedtagne stramninger mere symbolske end virkningsfulde.

Her nævner han som eksempel den smykkelov, som et flertal i Folketinget vedtog. Loven gør det muligt blandt andet at beslaglægge værdigenstande med en værdi over 10.000 kroner hos asylansøgere.

- Der er noget af lovgivningen, der har en større effekt end andre dele af lovgivningen. Det har vi også godt vidst. Da vi vedtog smykkeloven, der sagde vi selv fra Dansk Folkepartis side, at det ikke kommer til at have den store effekt.

- Men vi stemte jo stadig for, fordi vi synes, det er rimeligt, at hvis en asylansøger kan forsøge sig selv, så skal de selvfølgelig gøre det, selvom staten gør det.

Men burde I ikke koncentrere jer om kun at vedtage love, der har en reel effekt?

- Jo, men vi skal jo have flertal. Vi kunne have gennemført mange tiltag, som ville have betydet noget. Vi kunne have vedtaget et asylstop.

Men hvorfor lægger I stemmer til noget, som I godt ved, ikke får en reel effekt?

- Det var da et mærkeligt spørgsmål.

Er det?

- Ja, det synes jeg. Med smykkeloven har vi fra starten sagt – og så må medierne sørge for at referere det videre – at det ikke kommer til at have den store effekt, og det kommer til at ramme et begrænset antal. Derfor mener vi også, man burde diskutere nogle andre ting. Det var det, vi sagde fra Dansk Folkepartis side i forbindelse med smykkeloven.

Støjberg: Der skulle styr på tilstrømningen

Også Socialdemokratiets udlædingeordfører Mattias Tesfaye erkender, at noget af lovgivningen nok "er mere symbolpolitik, end det er substans".

- Det er jo et udtryk for, hvordan hele den udlændingepolitiske diskussion i Danmark har udviklet sig.

- Det er et område, der ikke er præget af brede politiske forlig og ro. Men tværtimod uro og nogle gange, synes jeg, en stresset offentlig debat og lovgivning, siger Mattias Tesfaye.

Inger Støjberg har ikke ønsket at stille op til interview i dag, men siger i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten, at formålet med de 67 stramninger af udlændingepolitikken ”først og fremmest har været at få styr på tilstrømningen til Danmark, og det er lykkedes,”

Inger Støjberg tilføjer, at hun vil følge op på, om alle tiltag er blevet foldet ud.

Jyllands-Postens gennemgang - disse har ingen eller ringe effekt

 • Jyllands-Postens gennemgang - disse har ingen eller ringe effekt

 • Suspension af automatisk domstolsprøvelse (ved en større tilstrømning

 • Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til personer med beskyttelsesbehov i Danmark (§§ 7 og 8).

 • Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene

 • Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen (nødbremse)

 • Mulighed for at sanktionere overtrædelse af husorden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge

 • Mulighed for, at personale på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge kan udøve magt over for beboere

 • Mulighed for at anbringe uledsagede mindreårige udlændinge i sikret døgninstitution

 • Skærpelse af ordning om ophør eller nedsættelse af økonomiske ydelser ved overtrædelse af en række forpligtelser for uledsagede mindreårige udlændinge

 • Elektronisk adgangskontrol i udrejsecentre

 • Udvisning af kriminelle udlændinge medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser

 • Indførelse af obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere

 • Strafferamme for overtrædelse af opholds- og meldepligt hævet og tilsvarende strafferamme for overtrædelse af underretningspligt

 • Løsladelse fra afsoning af straf for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt med henblik på straksudsendelse

 • Særlig adgang til varetægtsfængsling, herunder ved brug af fodlænke

 • Ophør af ydelser ved overtrædelse (tidligere en mulighed)

 • Bedre mulighed for, at myndighederne kan optage, opbevare og behandle biometriske data om udlændinge til brug for identifikation og identitetskontrol

 • Se hele Jyllands-Postens gennemgang af udlændingestramningerne her